Exploitation not proven in case of Filipino housekeepers

PHILIPSBURG - An exploitation claim against Filipino women working on St. Maarten was filed on July 20, 2018. These kind of claims are taken seriously and therefore immediate action was taken.
 
Initially there was suspicion of unfair labor practices, however this appeared to be inaccurate.
 
Based on the desire of the women to return to the Philippines, priority was placed on ensuring their safe return. Their employers were persuaded to purchase the airline tickets. However the women did not accept the airline tickets, because they did not receive an outstanding payment and because they felt they were being exploited.
 
Their lawyer had in the meantime requested to initiate a criminal investigation. This was carried out and the Public Prosecutor’s Office maintained that no evidence of exploitation was discovered.
 
Although the women may claim unfair labor practices, their case should not be resolved by penal law, instead their claim against their employers should be taken before a judge in civil court.
 
Geen sprake van uitbuiting Filippijnse werkers
 
Op 20 juli 2018 is er aangifte gedaan terzake uitbuiting van Filippijnse vrouwen op Sint Maarten.
Omdat dergelijke zaken prioriteit hebben, is er meteen aandacht aan gegeven. Na een eerste verkenning leek het er wel op, dat er arbeidsrechtelijk misbruik van hen werd gemaakt, maar dat er geen sprake was van uitbuiting.
 
Omdat de vrouwen aangaven vooral terug te willen gaan naar de Filippijnen is daar op ingezet en is er voor gezorgd dat de werkgevers vliegtickets voor hen kochten. Deze zijn niet door hen geaccepteerd, omdat zij ook achterstallig loon willen ontvangen en omdat zij vinden dat er sprake is van uitbuiting.
 
De inmiddels door hen ingeschakelde advocaat heeft gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek. Daaraan is gevolg gegeven; er is nader onderzoek gedaan. Het Openbaar Ministerie is op basis van dat onderzoek van oordeel gebleven, dat er geen sprake is van uitbuiting.
 
Wellicht is er wel sprake van slecht werkgeverschap, maar dat is geen kwestie die via het strafrecht moet worden opgelost door het Openbaar Ministerie, maar via het civiele recht, in een procedure tussen de vrouwen en de werkgevers.

Moot Court deelnemers bekend

WILLEMSTAD – Zaterdag 22 september hebben de deelnemers van de Moot Court van het Hof van Justitie kennis met elkaar gemaakt tijdens een informatiesessie.

Minister-presidenten Aruba, Curacao en Sint Maarten bij opening 73e Algemene Vergadering VN

NEW YORK - Minister-president Rutte, minister Blok van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reizen dit jaar naar New York voor de opening van de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).

Judging the Caribbean Court of Justice

By Sir Ronald Sanders
ST JOHN’S, Antigua– Startlingly, eight of the 10 Commonwealth countries that still cling to the Judicial Committee (JC) of the Privy Council as their final court of appeal are Caribbean Community (CARICOM) states.