Jamaloodin extradited to Curacao

WILLEMSTAD - Former Curaçao Minister of Finance George Jamaloodin (50) was handed over to the country’s law enforcement officials by Venezuelan authorities at the request of the Prosecutor's Office.
 
Jamaloodin was transferred from the neighbouring county’s capital Caracas to Hato airport by members of the Curaçao Arrest Team. The extradition had been requested a long time ago in connection with three investigations being conducted on the island.
 
In the “Germanium” case Jamaloodin, as then-Minister of Finance for MFK, is suspected of involvement in the misappropriation of approximately 450,000 Antillean guilders in subsidy money for the improvement of the Divi Divi sports field in the Steenrijk district during the period 2012-2014.
 
The “Passaat” investigation, which is a side-track of the “Bientu” case, relates to criminal acts in the context of the realisation of fiscal disclosure regulations for his half-brother, lottery boss Robbie dos Santos, at the Tax Inspectorate in 2011. Jamaloodin is suspected of forgery.
 
In the “Maximus” investigation, Jamaloodin is suspected of involvement in the murder of PS leader Helmin Magno Wiels in May 2013. More specifically, Jamaloodin is suspected to have ordered the politician’s murder and to have paid the hired killers already sentenced in the “Magnus” case.
 
Jamaloodin was immediately arrested on his arrival in Curaçao. He will appear before the Examining Judge as soon as possible.
 
His extradition was made possible thanks to the good cooperation with Interpol, the Prosecution in Caracas, the Ministry of the Interior of Venezuela, the Dutch Embassy in Caracas and the Curaçao Police Force.
 
The prosecution stated that in the interest of the various investigations, no further announcements will be made for the time being.
 
Verdachte George Jamaloodin aangekomen op Curacao
 
Op verzoek van het Openbaar Ministerie Curaçao is heden George Jamaloodin (50) door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan de justitiële autoriteiten van het land Curaçao. Jamaloodin is door leden van het Curaçaose Arrestatie Team overgebracht van Caracas naar de luchthaven Hato. De uitlevering is geruime tijd geleden verzocht naar aanleiding van een drietal onderzoeken die op Curaçao worden verricht, in welke onderzoeken George Jamaloodin als verdachte wordt aangemerkt. Het betreft de onderzoeken Germanium, Passaat en Maximus.
 
In het onderzoek Germanium bestaat de verdenking dat George Jamaloodin, als de toenmalige Minister van Financiën, betrokken is geweest bij het verduisteren van ongeveer 450.000 gulden aan subsidiegelden voor verbetering van het sportveld Divi Divi in de wijk Steenrijk in de periode 2012-2014.
 
Het onderzoek Passaat, dat een zijtraject is van het onderzoek Bientu, houdt verband met strafbare handelingen in het kader van de totstandkoming van de inkeerregeling bij de Belastingdienst in 2011. Jamaloodin wordt in dit verband verdacht van valsheid in geschrift.
 
In het onderzoek Maximus wordt G.R.M. Jamaloodin verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in mei 2013. Meer in het bijzonder wordt Jamaloodin ervan verdacht samen met anderen opdracht te hebben gegeven voor de moord op H.M. Wiels en daarvoor ook te hebben betaald.
 
Bij zijn aankomst op Curaçao is George Jamaloodin direct aangehouden en in verzekering gesteld. Hij zal zo spoedig mogelijk worden voorgeleid voor de Rechter-Commissaris.
 
De uitlevering van George Jamaloodin werd mogelijk gemaakt dankzij de goede samenwerking met Interpol, het Openbaar Ministerie in Caracas, het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Venezuela, de Nederlandse Ambassade in Caracas en het Korps Politie Curaçao.
 
In het belang van de verschillende onderzoeken zullen er voorlopig geen nadere mededelingen worden gedaan.

Legal scholar Deedee Johnson working at Minister Plenipotentiary’s Cabinet

PHILIPSBURG/THE HAGUE--The Cabinet of the Minister Plenipotentiary in The Hague, in its effort to afford young professionals the opportunity to gain hands-on experience prior to entering the workforce, has welcomed Deedee Johnson to the Cabinet.

COCI tables anti-money-laundering legislation concerns with Minister

PHILIPSBURG--The St. Maarten Chamber of Commerce and Industry (COCI) tabled its concerns on the proposed changes to the law relating to the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) recommendations and, in particular, the articles of the law related to COCI’s functioning, during a meeting with Justice Minister Cornelius de Weever and his legal advisers on August 19.

Detentie chauffeur dodelijk ongeluk Curacao verlengd

WILLEMSTAD - De detentie van de chauffeur die afgelopen vrijdag een dodelijk ongeluk veroorzaakte is verlengd.