OM treft schikking met KPMG

WILLEMSTAD - KPMG Accounting Advisory Services B.V. (KPMG AAS) heeft een door de officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van 250.000 NAF, waarvan 175.000 voorwaardelijk, geaccepteerd.
 
Het OM verwijt KPMG AAS dat zij verdachten in de strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal heeft gefaciliteerd bij de criminele activiteiten waarvoor die verdachten nu vervolgd worden.
Het draait daarbij om de familie Grynsztein uit Curaçao die wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar.
 
Onderzoek Turquoise
In Nederland en Curaçao worden meerdere personen vervolgd in de zaken Cymbal en Troja. Deze personen worden vervolgd omdat zij verdacht worden van witwassen door middel van het zogenaamde “dollar-swipen” of “dollar-toerisme”. Door middel van ongeveer 1 miljoen transacties met creditcards is aan –met name Venezolaanse– toeristen gedurende de jaren 2004-2014 in totaal 320 miljoen dollar contant geld uitbetaald. Deze transacties werden in de boeken van de onderneming die hierin een spilfunctie vervulde, Carribean Distributors Group NV (CDG), verhuld als aankopen van kleding of medicijnen.
 
In het onderzoek Turquoise onderzoekt het OM samen met het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) de rol die financiële dienstverleners hebben gespeeld in het faciliteren van deze activiteiten. Deze financiële dienstverleners (accountants en belastingadviseurs) zijn niet alleen ondernemingen die winst willen maken, zij fungeren ook als ‘poortwachters’ die de integriteit, stabiliteit en reputatie van de financiële sector beschermen en witwassen moeten signaleren.
 
KPMG AAS heeft voor CDG NV voor de jaren 2004-2009 de jaarrekeningen samengesteld. Deze jaarrekeningen hebben een belangrijke rol gehad in de modus operandi van het plegen van de strafbare feiten door de verdachten die nu vervolgd worden in de onderzoeken Cymbal en Troja. Zo zijn deze jaarrekeningen gebruikt bij het doen van fiscale aangiften winstbelasting bij de Curaçaose Belastingdienst en voor het aanvragen van pin-terminals bij Creditcard providers.
 
KPMG AAS stelde de jaarrekeningen van CDG NV op basis van door deze klant aangereikte gegevens alleen samen en controleerde deze niet. Het OM verwijt KPMG AAS dat zij in die jaarrekeningen nooit melding heeft gemaakt van de “dollar”-activiteiten terwijl zij daar volgens het OM wel van op de hoogte was, noch dat zij er bij CDG NV op heeft aangedrongen daar melding van te maken in haar jaarverslagen. Tevens zijn de door CDG NV gepresenteerde winstmarges in de jaarrekening niet juist. Op deze wijze heeft KPMG AAS haar poortwachtersfunctie ernstig verwaarloosd en mede ten gevolge daarvan heeft CDG NV tot 2009 meer dan 2 miljoen NAF te weinig belasting betaald.
 
Redenen voor een transactie
Het OM is van oordeel dat er daarnaast ook sprake is van bewijsbaar strafbaar handelen, in de vorm van in ieder geval (medeplegen) van valsheid in geschrift en medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan het doen van onjuiste belastingaangiftes.
 
Het OM is van oordeel dat er goede redenen zijn om de vervolging van KPMG AAS met een transactie af te doen.
KPMG Curaçao heeft na het bekend worden met de feiten die zich tot 2009 binnen KPMG AAS hebben afgespeeld, deze zelf onderzocht en meegewerkt met onderzoek naar deze feiten, die dateren van jaren geleden. De personen die bij KPMG AAS direct verantwoordelijk zijn geweest voor hetgeen door het OM en TBO wordt onderzocht zijn al langere tijd niet meer werkzaam bij de KPMG-organisatie.
 
Daarbij komt dat KPMG AAS de werkzaamheden waarin de onderhavige feiten zich hebben afgespeeld al in 2016 heeft afgestoten en dat CDG NV al 9 jaar geen klant meer is; bovendien heeft KPMG AAS in de loop der jaren na 2009 zijn compliance procedures sterk aangescherpt en verbeterd. 
 
Tenslotte heeft KPMG AAS relatief beperkte omzet gehaald op het bijstaan van CDG NV bij het samenstellen van de jaarrekeningen, het gaat daarbij om een bedrag van in totaal ongeveer 75.000 NAF, bezien over de gehele onderzoeksperiode van 6 jaar.
 
Inhoud van de transactie
Dit alles overwegende houdt de transactie met KPMG AAS in dat zij een geldbedrag zal betalen van 250.000 NAF, waarvan 175.000 NAF wordt opgeschort onder de voorwaarde dat KPMG AAS (of haar rechtsopvolgster) gedurende een periode van 2 jaar na verschijnen van dit persbericht geen strafbare feiten pleegt. Als KPMG AAS in de komende twee jaar geen strafbare feiten pleegt betaalt zij dus een bedrag van 75.000 NAF.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.