Two men detained in Bonaire with materials for skimming

KRALENDIJK - On Saturday, February 2, two men (K.B.P. 33 years of age born in Bulgaria and A.I. 19 years of age born in Ireland) were arrested at Flamingo Airport on suspicion of having objects with which debit cards can be skimmed.
 
With the aid of such material, payment data of the card can be obtained and copied in an unlawful way.
 
The suspects were transferred by the Customs to the KMar for further investigation.
 
The judge has decided that the suspects will remain available to the police longer in the interest of the investigation.

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.