'OM Curaçao verantwoordelijk voor schikking met KPMG'

DEN HAAG / WILLEMSTAD - Het OM op Curaçao is verantwoordelijk voor de hoogte van een boete voor KPMG Accountancy Services BV in Curaçao vanwege witwassen. Het past niet dat de Nederlandse overheid zich mengt in de oordeelsvorming van de autoriteiten op Curaçao.
 
Dat zeggen de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op Kamervragen van Kamerlid Ronald van Raak (SP). Van Raak wilde weten "waarom KPMG Accountancy Services BV op Curaçao is weggekomen met een boete van zo’n 38 duizend euro, voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar".
 
Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid: "Het is in dit geval aan het OM Curaçao om te beslissen of in een individuele strafzaak tot vervolging van de verdachte wordt overgegaan en welke afdoeningsmodaliteit passend en geboden is. Het past mij als minister van Justitie en Veiligheid van Nederland niet om te treden in de oordeelsvorming van het OM Curaçao, dat onder verantwoordelijkheid van mijn ambtsgenoot van Curaçao valt. In zijn algemeenheid vind ik wel dat dient te worden voorzien in een strafrechtelijk aanpak daar waar er sprake is van (het faciliteren van) witwassen. Maar het is in dit concrete geval als gezegd aan het OM Curaçao om daarover te beslissen."
 
Op de vraag of KPMG Accountancy Services haar poortwachtersfunctie heeft verwaarloosd en daarmee criminele activiteiten mede mogelijk heeft gemaakt, antwoordt Minister Grapperhaus wederom dat het niet aan de Nederlandse overheid is om zich te mengen in de beoordeling, maar Grapperhaus beaamt de poortwachtersfunctie van KPMG wel. "Uit het bijgevoegde persbericht leid ik af dat het OM Curaçao heeft vastgesteld dat KPMG AAS verdachten in de strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal heeft gefaciliteerd bij de criminele activiteiten waarvoor die verdachten nu worden vervolgd. Financiële dienstverleners en accountants zoals KPMG AAS fungeren als poortwachter van de financiële sector en hebben een belangrijke rol in de signalering van witwassen, de financiering van terrorisme en ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag. Het betreft hier echter organisaties die onder toezicht van de autoriteiten op Curaçao vallen en het is derhalve aan hen om te bepalen of KPMG AAS criminele activiteiten mede mogelijk heeft gemaakt."
 

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.

Uitspraak College van Beroep

ECLI:NL:OGEAA:2014:43
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ORANJESTAD - Gedurende de periode dat appellant in Aruba geen werkelijke verblijfplaats hield, kan hij niet als ingezetene van Aruba worden beschouwd.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.