Pre-trial detention Heyliger extended by 30 days

PHIILIPSBURG - Today the examining judge decided that the pre-trial detention of Theo Heyliger will be extended by 30 days. The case against Heyliger and three of his co-suspects will be treated in public on May 27 2019 for the first time. That will happen in the Courthouse in Sint Maarten.
 
The Public Prosecutor's Office is strongly contradicting what has been said in some media that they opposed the transport of Theo Heyligerto a hospital.
 
If they had checked with the Public Prosecutor's Office, they would have been told that the suspect - who was transferred to Point Blanche at his own request - like all suspects placed there, has access to the necessary medical care. If this involves an examination by a doctor outside the hospital, the suspect will be brought there. This is done in the same way for each suspect, that means in handcuffs. The director of the prison gives the order and not the Public Prosecutor's Office. Until yesterday, the suspect has always indicated that he did not want to be transported in handcuffs.
 
Voorlopige hechtenis Theo Heyliger verlengd met 30 dagen
 
Vandaag heeft de rechter-commissaris besloten dat de voorlopige hechtenis van Theo Heyliger met 30 dagen wordt verlengd. Op 27 mei 2019 zal de zaak tegen Theo Heyliger en drie van zijn medeverdachten voor het eerst in het openbaar worden behandeld. Dat zal gebeuren in het Courthouse in Sint Maarten.
 
Het Openbaar Ministerie hecht eraan langs deze weg met klem tegen te spreken dat zij zich verzet heeft tegen vervoer van verdachte Heyliger naar een ziekenhuis, zoals in sommige media wordt gezegd.
 
Als men navraag had gedaan bij het Openbaar Ministerie had hen verteld kunnen worden dat verdachte –die op eigen verzoek is overgeplaatst naar Point Blanche- net als alle daar geplaatste verdachten, toegang heeft tot de benodigde medische zorg. Als daar een onderzoek door een arts buiten het ziekhuis bij hoort, dan wordt een verdachte daar naar toe gebracht. Dat gebeurt bij elke verdachte op dezelfde manier en dat wil zeggen geboeid, en dat gebeurt op last van de directeur van de gevangenis en niet van het Openbaar Ministerie. Tot gisteren heeft verdachte telkens aangegeven niet geboeid vervoerd te willen worden.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.

Uitspraak College van Beroep

ECLI:NL:OGEAA:2014:43
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ORANJESTAD - Gedurende de periode dat appellant in Aruba geen werkelijke verblijfplaats hield, kan hij niet als ingezetene van Aruba worden beschouwd.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.