Lifelong prison sentence for main suspect in MARS investigation

PHILIPSBURG - As requested by the Public Prosecution Office Sint Maarten, the court on Wednesday, June 5th, 2019, sentenced the main suspect in the MARS investigation K.F. to life in prison for manslaughter and murder.
 
The MARS investigation was started subsequent to a missing person report filed concerning two young men Sarante Diaz and Rosario Contreras. Both victims were last seen alive on December 5th, 2016.
 
As the investigation progressed one of the suspects directed detectives to the location where the bodies were dumped. The investigation also revealed that the two victims were killed in a room at the Simpson Bay Resort. The bodies of the two victims were discovered in the Belair lagoon on August 1st, 2017.
 
K.F. is currently being detained in a maximum security prison in The Netherlands, as a result of escaping the Point Blanche Prison on Sint Maarten in 2016. At that time he was serving a 21-year sentence for a murder he committed in 2005.
 
The court held K.F. responsible for the manslaughter of one victim and the murder of the other victim, removal of their bodies and firearm possession. K.F. was also found guilty for escaping the Point Blanche Prison in 2016. The court concluded that K.F. is a danger to society and a life sentence justified the severity of the crimes committed. K.F. remains imprisoned in the Netherlands.
 
Co-defender and brother of K.F., T.F. was sentenced to 30 years in prison for his role in the manslaughter and murder, removal of the bodies and firearm possession. In accordance with the Public Prosecution Office, the court found it proven that T.F. was an active accomplice. T.F. was found guilty of the planning and execution, removal of the victims’ bodies and for firearm possession.
 
The third suspect K.S. was sentenced to 8 years in prison. Also in accordance with the Public Prosecution Office, the court found it proven that K.S. was complicit in the manslaughter and murder in the Simpson Bay Resort hotel room and removal of the victims’ bodies.
 
The MARS investigation was carried out in close collaboration with the Sint Maarten Police Force (KPSM). Both parties are content with the outcome of this investigation, which spun over more than two years. This conviction safeguards the people of Sint Maarten from a dangerous man.
 
Levenslange gevangenisstraf voor hoofdverdachte in het MARS-onderzoek
 
Hoofdverdachte K.F. is in het onderzoek MARS op woensdag 5 juni 2019 conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor doodslag en moord.
 
Onderzoek MARS begon op 5 december 2016 met een aangifte van vermissing van twee jonge mannen genaamd Sarante Diaz en Rosario Contreras. Beide mannen zijn op 5 december 2016 voor het laatste in leven gezien.
 
Gedurende het onderzoek heeft een van de verdachte het onderzoeksteam geleid naar de plaats van de lichamen van de slachtoffers uiteindelijk zijn gevonden. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat beide mannen zijn omgebracht in een kamer in het Simpson Bay Resort. Hun stoffelijk overschotten zijn op 1 augustus 2017 gevonden in de Belair Lagoon.
 
K.F. zit momenteel gedetineerd in een van de meest beveiligde gevangenissen in Nederland. K.F. zit wegens veiligheidsoverwegingen in Nederland gedetineerd omdat hij in 2016 de gevangenis Point Blanche op Sint Maarten is ontvlucht. In Point Blanche zat K.F. een gevangenisstraf van 21 jaren uit voor een moord die hij in 2005 heeft gepleegd.
 
Het gerecht houdt K.F. verantwoordelijk voor de doodslag op het eerste slachtoffer en de moord op het tweede slachtoffer. Daarnaast is het gerecht tot een veroordeling gekomen van het wegmaken van de stoffelijk overschotten van de slachtoffers, vuurwapenbezit en de ontsnapping uit de gevangenis Point Blanche in 2016.
 
Het gerecht kwam tot het oordeel dat een levenslange gevangenisstraf de enige passende straf was voor K.F. gelet op de ernst van de feiten. Het gerecht concludeerde dat de samenleving van Sint Maarten tegen het gevaar dat K.F. vormt beschermd dient te worden.
 
De medeverdachte van K.F. en zijn broer T.F. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren. Het gerecht is tot het oordeel gekomen dat T.F. actief heeft bijgedragen aan de doodslag en moord en constant aanwezig geweest bij de planning en de uitvoering van de feiten.
 
Een derde medeverdachte K.S. is veroordeeld tot 8 jaren gevangenisstraf. Het gerecht kwam bij haar tot een veroordeling van de medeplichtigheid aan de doodslag, medeplichtigheid aan moord en medeplichtigheid aan het wegmaken van de stoffelijk overschotten.
 
Onderzoek MARS is in nauwe samenwerking met het Korps Politie Sint Maarten verricht. Beide partijen zijn tevreden met de uitkomst van dit ruim twee jaar durende onderzoek. Deze veroordelingen beschermen de bevolking van Sint Maarten tegen een gevaarlijke man.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.