Van Kwartel aangehouden in kader van onderzoek ‘Lacerta’

WILLEMSTAD - In het kader van onderzoek ‘Lacerta’ zijn op 24 juni 2019 door opsporingsambtenaren van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), het anti-corruptieteam van het Recherchesamenwerkingsteam (RST), in opdracht van het Openbaar Ministerie voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel (54 jaar oud) en voormalig consultant van de RdK Ashely Isidora (53 jaar oud) aangehouden.
 
De verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, die deze week de rechtmatigheid van de aanhouding en de inverzekeringstelling zal toetsen.
 
Onderzoek ‘Lacerta’ richt zich op mogelijke corruptieve handelingen in het onderhandelingsproces voor het vinden van een strategische partner voor de Refineria di Korsou (RdK), eigenaar van de raffinaderij Isla op Curacao. 
 
Van de vermoedelijk begane strafbare feiten is door de regering van Curaçao en de Raad van Commissarissen van de RdK aangifte gedaan.
 
De verdenking is dat de aangehouden verdachten zich schuldig gemaakt hebben aan het vragen om een groot bedrag aan steekpenningen. De verwachting is dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.