Van Kwartel aangehouden in kader van onderzoek ‘Lacerta’

WILLEMSTAD - In het kader van onderzoek ‘Lacerta’ zijn op 24 juni 2019 door opsporingsambtenaren van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), het anti-corruptieteam van het Recherchesamenwerkingsteam (RST), in opdracht van het Openbaar Ministerie voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel (54 jaar oud) en voormalig consultant van de RdK Ashely Isidora (53 jaar oud) aangehouden.
 
De verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, die deze week de rechtmatigheid van de aanhouding en de inverzekeringstelling zal toetsen.
 
Onderzoek ‘Lacerta’ richt zich op mogelijke corruptieve handelingen in het onderhandelingsproces voor het vinden van een strategische partner voor de Refineria di Korsou (RdK), eigenaar van de raffinaderij Isla op Curacao. 
 
Van de vermoedelijk begane strafbare feiten is door de regering van Curaçao en de Raad van Commissarissen van de RdK aangifte gedaan.
 
De verdenking is dat de aangehouden verdachten zich schuldig gemaakt hebben aan het vragen om een groot bedrag aan steekpenningen. De verwachting is dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Child friendly court Sint Maarten

PHILIPSBURG – November the 20th is the International Day of the Rights of the Child. The  Sint Maarten branch of the Common Court of Justice also puts emphasis on the importance of this day.

Eigen ademanalyseapparaat voor het KPC

WILLEMSTAD - Sinds 2017 neemt het alcoholbeleid (niet aangeschoten of dronken rijden) structurele vorm aan op Curaçao. Dit om doden, zwaar gewonden, botsingen en alle schade die daarmee samenhangt te verminderen en te voorkomen.

Robbie dos Santos aangehouden in onderzoek zaak Maximus

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD - Vandaag is op Sint Maarten, in het kader van het onderzoek Maximus, Curaçaoënaar Robbie dos Santos (62) aangehouden.