Van Kwartel aangehouden in kader van onderzoek ‘Lacerta’

WILLEMSTAD - In het kader van onderzoek ‘Lacerta’ zijn op 24 juni 2019 door opsporingsambtenaren van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), het anti-corruptieteam van het Recherchesamenwerkingsteam (RST), in opdracht van het Openbaar Ministerie voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel (54 jaar oud) en voormalig consultant van de RdK Ashely Isidora (53 jaar oud) aangehouden.
 
De verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, die deze week de rechtmatigheid van de aanhouding en de inverzekeringstelling zal toetsen.
 
Onderzoek ‘Lacerta’ richt zich op mogelijke corruptieve handelingen in het onderhandelingsproces voor het vinden van een strategische partner voor de Refineria di Korsou (RdK), eigenaar van de raffinaderij Isla op Curacao. 
 
Van de vermoedelijk begane strafbare feiten is door de regering van Curaçao en de Raad van Commissarissen van de RdK aangifte gedaan.
 
De verdenking is dat de aangehouden verdachten zich schuldig gemaakt hebben aan het vragen om een groot bedrag aan steekpenningen. De verwachting is dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.