Van Kwartel aangehouden in kader van onderzoek ‘Lacerta’

WILLEMSTAD - In het kader van onderzoek ‘Lacerta’ zijn op 24 juni 2019 door opsporingsambtenaren van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), het anti-corruptieteam van het Recherchesamenwerkingsteam (RST), in opdracht van het Openbaar Ministerie voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel (54 jaar oud) en voormalig consultant van de RdK Ashely Isidora (53 jaar oud) aangehouden.
 
De verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, die deze week de rechtmatigheid van de aanhouding en de inverzekeringstelling zal toetsen.
 
Onderzoek ‘Lacerta’ richt zich op mogelijke corruptieve handelingen in het onderhandelingsproces voor het vinden van een strategische partner voor de Refineria di Korsou (RdK), eigenaar van de raffinaderij Isla op Curacao. 
 
Van de vermoedelijk begane strafbare feiten is door de regering van Curaçao en de Raad van Commissarissen van de RdK aangifte gedaan.
 
De verdenking is dat de aangehouden verdachten zich schuldig gemaakt hebben aan het vragen om een groot bedrag aan steekpenningen. De verwachting is dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.