12-years requested for former nanny for the manslaughter of 7-month-old Aneek Gumbs

PHUILIPSBURG - The Public Prosecutor's Office has demanded a 12-year prison sentence for former nanny M.N.D., for the manslaughter of the 7-month-old girl Aneek Gumbs on March 20th, 2015.
 
The Public Prosecution believes that the suspect is responsible for the death of Aneek. In a criminal sense, this means that it can be legally and convincingly proven that M.N.D. committed the manslaughter of Aneek.
 
Aneek Gumbs died as a result of three skull fractures, which caused a brain hemorrhage. The former nanny has denied accountability, however at the time Aneek Gumbs was only in the care of the suspect.
 
“I do not consider the accused’s statements to be reliable. It should be noted that the accused is the only one present during the time period in question. The evidence calls for an explanation on part of the accused. The statement given is not only unreliable, but also ‘extremely improbable’ according to both the examining doctor and the National Forensic Institute,” the Public Prosecutor pointed out.
 
A suspect may of course remain silent or even lie, but according to the Public Prosecutor this must have consequences. “The fact that the suspect is not forthcoming, means that Aneek's parents - even after 4 years - still don't know what took place. That must be unbearable for them and M.N.D. should be held accountable.”
 
According to the Public Prosecutor the preliminary investigation did not conclude that someone else is responsible for Aneek’s death. “There were rumors that possibly the parents had something to do with Aneek’s death, but that’s not the case. There are no indications at all about this. Everything points in the direction of the nanny.”
 
The Public Prosecution Service has also requested to lift the pre-trial detention of the suspect. Pre-trial detention was suspended in 2015. The judge will render the verdict on July 24th, 2019 at 8:30am.
 
12 jaar geëist voor de doodslag op het 7-maanden oude meisje Aneek Gumbs
 
Het Openbaar Ministerie heeft tegen voormalige oppas M.N.D. een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren geëist voor de doodslag op het 7-maanden oude meisje Aneek Gumbs op 20 maart 2015.
 
Het Openbaar Ministerie meent dat verdachte verantwoordelijk is voor de dood van Aneek. In strafrechtelijke zin betekent dit dat jegens M.N.D. de doodslag op Aneek wettig en overtuigend kan worden bewezen.
 
Aneek Gumbs is overleden als gevolg van drie schedelbreuken die een hersenbloeding hebben veroorzaakt. De oppas heeft verklaard dat zij dit niet heeft gedaan, maar zij is de enige die op het bewuste moment samen met Aneek Gumbs was.
 
De Officier van Justitie, “De verklaringen van de verdachte acht ik niet betrouwbaar, waarbij opgemerkt moet worden dat verdachte de enige is die er in de bewuste tijdsperiode bij is en dat het bewijs schreeuwt om een verklaring van haar kant. De verklaring die ze geeft is niet alleen onbetrouwbaar, maar ook volgens zowel de sectie-arts als het NFI ‘uiterst onaannemelijk’.”
 
Een verdachte mag natuurlijk zwijgen of zelfs liegen maar volgens de Officier van Justitie moet dit wel consequenties hebben: “Dat verdachte geen openheid van zaken geeft, betekent dat de ouders van Aneek – ook na 4 jaar – nog steeds niet weten wat er is gebeurd. Dat moet voor hen ondraaglijk zijn en dat kan verdachte M.N.D. worden aangerekend”.
 
Volgens de Officier van Justitie bevat het dossier verder geen aanwijzingen dat iemand anders verantwoordelijk is voor de dood van Aneek. De Officier van Justitie: “Er gingen geruchten dat mogelijk de ouders met de dood van Aneek te maken hebben, maar dat is dus niet zo. Daarvoor bevat het dossier helemaal geen aanwijzingen. Alles wijst in de richting van de oppas.”
 
Het Openbaar Ministerie verzoekt ook – bij vonnis - de schorsing van de voorlopige hechtenis op te heffen. De voorlopige hechtenis is in 2015 geschorst, maar gelet op de strafeis en de stand waarin het onderzoek zich thans bevindt meent het Openbaar Ministerie dat de belangen van de samenleving bij de voorlopige hechtenis van verdachte thans zwaarder wegen dan de belangen van verdachte haar berechting in vrijheid af te wachten.
 
De rechter doet op 24 juli om 08.30 uur uitspraak.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.