Geldboetes militairen voor cocaïnegebruik

WILLEMSTAD - Uit een recent onderzoek van de Koninklijke Marechaussee is gebleken dat drie militairen als verdachten van drugsgebruik (cocaïne) konden worden aangemerkt.
 
De officier van justitie van het Openbaar Ministerie te Curaçao heeft er in deze zaak heden voor gekozen om de drie militairen een transactie in de vorm van een geldboete aan te bieden.
 
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de militairen zo spoedig mogelijk zullen worden gerepatrieerd naar Nederland, en dat in het bestuurlijke traject van Defensie waarschijnlijk een ontslag volgt wegens het cocaïnegebruik.
 
Voor burgers geldt in de regel dat geen actieve vervolging plaatsvindt bij het enkele gebruik van verdovende middelen. Bij militairen ligt dit echter anders vanwege het zero tolerance beleid van Defensie. Dit beleid geldt uiteraard ook op Curaçao, waar de verleiding om verdovende middelen te gebruiken eveneens een risico vormt. Vanwege dit risico en ook vanwege andere recente ontwikkelingen, is de aanpak van het gebruik van verdovende middelen door militairen op Curaçao geïntensiveerd.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.