Public Prosecutor's Office summons five businesses

WILLEMSTAD - Following a report by the FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao, formerly the MOT) in April 2019, the Public Prosecutors Office made 44 transaction proposals to real estate agents and vehicle traders.
 
The police report was made by FIU as a result of a pilot in which investigations were conducted on real estate agents and car dealers who were not registered with FIU. This registration is mandatory for persons and organizations that fall under the anti-money laundering legislation. Not being registered with FIU results in a criminal offense.
 
The Public Prosecution Office considers the registration of parties obliged to notify, such as real estate agents and vehicle dealers, very important. The registration is the start of the responsibility of these entrepreneurs to report unusual transactions to the FIU. Conducting client research and reporting unusual transactions are important pillars in combating money laundering and terrorist financing. Reports of unusual transactions are essential to make it as difficult as possible for criminals to bring money from the underworld to the upper world.
 
Nonetheless, after sending out the transaction proposals at the end of April 2019, which involved fines of up to 1500 guilders, many of the parties obliged to notify, still registered with FIU. The Public Prosecutors Office is satisfied with this result. However, there are companies subject to mandatory reporting with FIU, who still have not registered and have not paid for the transaction. These entrepreneurs have received a reminder from the Public Prosecutors Office to pay for the transaction. Ultimately, five companies did not pay for the transaction and did not register with the FIU either. These five companies have been summoned to Court by the Public Prosecutors Office. This concerns two car dealers and three real estate agents.
 
In addition to these 5 companies that have been summoned, a number of companies have not been reached at all and/or do not appear to exist. These companies are nominated to the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel - KvK) for an investigation to deregister them the Chamber of Commerce.
 
A positive result of this project is an increase in registrations of companies subject to mandatory reporting with FIU, which also includes companies from other sectors outside this project, such as lawyers, legal and tax service providers and trust services. The FIU, in collaboration with the Public Prosecution Office, will continue to draw attention to the registration with the FIU and the reporting of unusual transactions to the FIU.
 
More information about registration and reporting to FIU can be found at www.fiucuracao.cw.
 
 
OM DAGVAARDT VIJF ONDERNEMINGEN:
Niet registreren bij de FIU strafbaar
 
Naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao, voorheen het MOT) in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen gedaan aan makelaars en voertuighandelaren. De aangifte werd gedaan door FIU naar aanleiding van een pilot, waarbij onderzoek is gedaan naar makelaars en autohandelaren die niet geregistreerd stonden bij de FIU. Deze registratie is verplicht voor personen en instanties die onder de anti-witwaswetgeving vallen. Niet geregistreerd staan bij de FIU levert een strafbaar feit op.
 
Het OM vindt de registratie van meldingsplichtigen, zoals makelaars en voertuighandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.
 
Na het uitsturen van de transactievoorstellen eind april 2019, waarbij het ging om geldboetes tot 1500 gulden, hebben veel meldingsplichtigen zich alsnog geregistreerd bij de FIU. Het OM is tevreden met dit resultaat. Er zijn echter nog enkele meldingsplichtigen die zich nog steeds niet hebben geregistreerd en ook de transactie niet hebben betaald. Deze ondernemers hebben een aanmaning van het OM ontvangen om de transactie alsnog te betalen. Uiteindelijk hebben vijf ondernemingen de transactie niet betaald en zich ook niet geregistreerd bij de FIU. Deze vijf ondernemingen zijn gedagvaard door het OM. Dit betreft twee autohandelaren en drie makelaars.
 
Naast deze vijf ondernemingen die zijn gedagvaard, is een aantal ondernemingen in het geheel niet bereikbaar gebleken en/of lijkt niet te bestaan. Deze ondernemingen worden voorgedragen aan de Kamer van Koophandel (KvK) voor een onderzoek tot uitschrijving uit de KvK van die onderneming.
 
Een positief resultaat van dit project is een stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU, dat betreft ook ondernemingen uit andere sectoren buiten dit project, zoals advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten. De FIU zal, in samenwerking met het OM, aandacht blijven vragen voor de registratie bij de FIU en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU.
Meer informatie over registratie en het melden bij de FIU kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.