Beslissing Amerikaanse zedenverdachte volgens OM conform richtlijnen

ORANJESTAD - Het Openbaar Ministerie geeft aan dat de recente afdoeningsbeslissing inzake een Amerikaanse verdachte van een zedendelict, die als toerist op het eiland verbleef, volgens de richtlijnen genomen is. In de pers waren hier vraagtekens bij gezet 
 
De beslissing van het Openbaar Ministerie werd genomen conform de OM-richtlijnen m.b.t. de afdoening van zedendelicten. Lichte zedenvergrijpen komen daarin in aanmerking voor een zogenaamde TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie), waarbij het OM de zaak vanwege de geringe ernst van een feit zelf afdoet. Dat leidt in geval van toeristen doorgaans tot een transactie.
 
Bij de beslissing over een TOM-afdoening worden de ernst en aard van een verdenking uitdrukkelijk meegewogen.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874