'Lon' Mutueel onder voorwaarden vrijgelaten

WILLEMSTAD - Vandaag is de vordering in bewaringstelling van het Openbaar Ministerie van ‘Lon’ Mutueel door de rechter-commissaris behandeld. De vordering van het OM is toegewezen en de voorlopige hechtenis van Mutueel is tegelijkertijd geschorst onder oplegging van bijzondere voorwaarden.
 
Het OM heeft van tevoren aangegeven dat het zich niet tegen een schorsing van de voorlopige hechtenis zou verzetten. Het strafrechtelijk onderzoek wordt evenwel voortgezet; de ernstige bezwaren voor de opruiing en openlijk geweldpleging waarvan ‘Lon’ Mutueel wordt verdacht, zijn nog immer aanwezig.
 
Op verzoek van het OM zijn door de rechter-commissaris de volgende voorwaarden opgelegd: het niet opnieuw plegen van een strafbaar feit en verplicht contact met de reclassering. Het OM beoogt met deze instemming tot schorsing een situatie te scheppen waarin enerzijds de rechten van onze burgers, zoals die van demonstratie, gerespecteerd worden en anderzijds de openbare orde niet door strafbare feiten wordt aangetast. Een ieder wil dat Dia di Bandera rustig en vreedzaam verloopt en dat ook de komende tijd er met respect wordt gehandeld.
 
‘Lon’ Mutueel was een van velen die op 24 juni 2020 tijdens een uit de hand gelopen demonstratie rond Forti is aangehouden. Van de grote groep aangehouden verdachten is voor een twintigtal verdachten door de rechter-commissaris beslist dat zij langer in voorarrest blijven. De rol van iedere verdachte wordt door het OM beoordeeld en daarvan zal afhangen of de inbewaringstelling wordt gevorderd. Die vorderingen worden eveneens deze week behandeld.
 
Beeld ANP

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.