Lezingencyclus UNA in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij

WILLEMSTAD – De Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) organiseert in mei en juni in het kader van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij een lezingencyclus aansluitend met een forum en een filmfestival.

 
Een van de taken van de UNA is maatschappelijke dienstverlening en in dit licht streeft de UNA naar meer betrokkenheid bij sociaal-maatschappelijk onderzoek en advisering van de overheid en lokale gemeenschap t.a.v. maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Derhalve voelt de UNA zich geroepen om ook bij te dragen aan de herdenking van dit 150 jaar afschaffing van de slavernij die van grote invloed is geweest of nog steeds is op onze samenleving.
 
Gedurende de maanden mei en juni 2013 zullen verschillende sprekers diverse onderwerpen aansnijden die verband houden met slavernij. Men zal het bijvoorbeeld hebben over het emancipatieproces, moderne vormen van slavernij, mensenhandel gezien vanuit het oogpunt van mensenrechten, cultuur en taal, de emancipatiestrijd gezien vanuit een Caribisch perspectief en 30 mei als voorbeeld, de kleurschaduw: hoe ziet de blanke mens de gekleurde mens, de nieuwe ‘shon’ enz. Alle op zich zeer interessante voordrachten die door zowel lokale als internationale sprekers gebracht zullen worden. De lezingencyclus zal worden afgesloten met een forum waarbij met het publiek over de diverse onderwerpen van gedachten zal worden gewisseld en een filmfestival op de UNA met verschillende films over dit onderwerp.
 
De lezingen worden telkens gehouden op donderdag van 20:00 – 22:00 uur in de aula, beginnende op 16 mei a.s. Elke donderdagavond zullen er twee onderwerpen worden gepresenteerd door twee verschillende sprekers.
 
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De UNA hoopt hiermee op een wetenschappelijke en objectieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan discussies over dit zeer gevoelige en soms subjectieve onderwerp dat hetzij zichtbaar of onzichtbaar nog steeds een belangrijke rol speelt in onze lokale en de Caribische gemeenschap.
 
Voor verdere details over de lezingencyclus kunt u vanaf dinsdag 7 mei www.una.an/events raadplegen.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.