Lezingencyclus UNA in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij

WILLEMSTAD – De Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) organiseert in mei en juni in het kader van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij een lezingencyclus aansluitend met een forum en een filmfestival.

 
Een van de taken van de UNA is maatschappelijke dienstverlening en in dit licht streeft de UNA naar meer betrokkenheid bij sociaal-maatschappelijk onderzoek en advisering van de overheid en lokale gemeenschap t.a.v. maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Derhalve voelt de UNA zich geroepen om ook bij te dragen aan de herdenking van dit 150 jaar afschaffing van de slavernij die van grote invloed is geweest of nog steeds is op onze samenleving.
 
Gedurende de maanden mei en juni 2013 zullen verschillende sprekers diverse onderwerpen aansnijden die verband houden met slavernij. Men zal het bijvoorbeeld hebben over het emancipatieproces, moderne vormen van slavernij, mensenhandel gezien vanuit het oogpunt van mensenrechten, cultuur en taal, de emancipatiestrijd gezien vanuit een Caribisch perspectief en 30 mei als voorbeeld, de kleurschaduw: hoe ziet de blanke mens de gekleurde mens, de nieuwe ‘shon’ enz. Alle op zich zeer interessante voordrachten die door zowel lokale als internationale sprekers gebracht zullen worden. De lezingencyclus zal worden afgesloten met een forum waarbij met het publiek over de diverse onderwerpen van gedachten zal worden gewisseld en een filmfestival op de UNA met verschillende films over dit onderwerp.
 
De lezingen worden telkens gehouden op donderdag van 20:00 – 22:00 uur in de aula, beginnende op 16 mei a.s. Elke donderdagavond zullen er twee onderwerpen worden gepresenteerd door twee verschillende sprekers.
 
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De UNA hoopt hiermee op een wetenschappelijke en objectieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan discussies over dit zeer gevoelige en soms subjectieve onderwerp dat hetzij zichtbaar of onzichtbaar nog steeds een belangrijke rol speelt in onze lokale en de Caribische gemeenschap.
 
Voor verdere details over de lezingencyclus kunt u vanaf dinsdag 7 mei www.una.an/events raadplegen.

Uitspraak College van Beroep

ECLI:NL:OGEAA:2014:43
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ORANJESTAD - Gedurende de periode dat appellant in Aruba geen werkelijke verblijfplaats hield, kan hij niet als ingezetene van Aruba worden beschouwd.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.

Blokhuis naar Caribisch Nederland om preventieakkoord te ondertekenen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) brengt van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei een bezoek aan Caribisch Nederland. Blokhuis gaat het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen. Ook bezoekt hij verschillende organisaties die werken aan preventie en sport.