Lezingencyclus UNA in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij

WILLEMSTAD – De Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) organiseert in mei en juni in het kader van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij een lezingencyclus aansluitend met een forum en een filmfestival.

 
Een van de taken van de UNA is maatschappelijke dienstverlening en in dit licht streeft de UNA naar meer betrokkenheid bij sociaal-maatschappelijk onderzoek en advisering van de overheid en lokale gemeenschap t.a.v. maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Derhalve voelt de UNA zich geroepen om ook bij te dragen aan de herdenking van dit 150 jaar afschaffing van de slavernij die van grote invloed is geweest of nog steeds is op onze samenleving.
 
Gedurende de maanden mei en juni 2013 zullen verschillende sprekers diverse onderwerpen aansnijden die verband houden met slavernij. Men zal het bijvoorbeeld hebben over het emancipatieproces, moderne vormen van slavernij, mensenhandel gezien vanuit het oogpunt van mensenrechten, cultuur en taal, de emancipatiestrijd gezien vanuit een Caribisch perspectief en 30 mei als voorbeeld, de kleurschaduw: hoe ziet de blanke mens de gekleurde mens, de nieuwe ‘shon’ enz. Alle op zich zeer interessante voordrachten die door zowel lokale als internationale sprekers gebracht zullen worden. De lezingencyclus zal worden afgesloten met een forum waarbij met het publiek over de diverse onderwerpen van gedachten zal worden gewisseld en een filmfestival op de UNA met verschillende films over dit onderwerp.
 
De lezingen worden telkens gehouden op donderdag van 20:00 – 22:00 uur in de aula, beginnende op 16 mei a.s. Elke donderdagavond zullen er twee onderwerpen worden gepresenteerd door twee verschillende sprekers.
 
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De UNA hoopt hiermee op een wetenschappelijke en objectieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan discussies over dit zeer gevoelige en soms subjectieve onderwerp dat hetzij zichtbaar of onzichtbaar nog steeds een belangrijke rol speelt in onze lokale en de Caribische gemeenschap.
 
Voor verdere details over de lezingencyclus kunt u vanaf dinsdag 7 mei www.una.an/events raadplegen.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.