PAO cursus UNA: Actualiteiten Lar

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UNA organiseert op dinsdag 15 oktober 2013 een PAOcursus Actualiteiten Lar, met speciale aandacht voor actuele jurisprudentie.
 
De cursus zal worden gedoceerd door prof. L.J.J. (Lodewijk) Rogier en mr. M.E.B. (Maite) de Haseth.
 
Prof. Rogier is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en tevens buitengewoon hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de UNA.
 
Mr. De Haseth is waarnemend senior jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in het kader van een samenwerkingsproject met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tevens betrokken bij de ondersteuning van het Hof bij zijn werkzaamheden in het kader van het hoger beroep in Lar-zaken.
 
Datum: dinsdag 15 oktober 2013.
Tijd: 18.00-21.15 uur.
Locatie: UNA (lokaal wordt nader bekend gemaakt).
Kosten: Naf 291,50 incl. O.B.
 
Aanmelding of nadere informatie per e-mail bij Pascale Dingemanse ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
 
Het verschuldigde cursusgeld kan worden overgemaakt via MCB 12422601, ten name van Universiteit van de Nederlandse Antillen, onder vermelding van "PAO Lar".

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.