PAO cursus UNA: Actualiteiten Lar

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UNA organiseert op dinsdag 15 oktober 2013 een PAOcursus Actualiteiten Lar, met speciale aandacht voor actuele jurisprudentie.
 
De cursus zal worden gedoceerd door prof. L.J.J. (Lodewijk) Rogier en mr. M.E.B. (Maite) de Haseth.
 
Prof. Rogier is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en tevens buitengewoon hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de UNA.
 
Mr. De Haseth is waarnemend senior jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in het kader van een samenwerkingsproject met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tevens betrokken bij de ondersteuning van het Hof bij zijn werkzaamheden in het kader van het hoger beroep in Lar-zaken.
 
Datum: dinsdag 15 oktober 2013.
Tijd: 18.00-21.15 uur.
Locatie: UNA (lokaal wordt nader bekend gemaakt).
Kosten: Naf 291,50 incl. O.B.
 
Aanmelding of nadere informatie per e-mail bij Pascale Dingemanse ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
 
Het verschuldigde cursusgeld kan worden overgemaakt via MCB 12422601, ten name van Universiteit van de Nederlandse Antillen, onder vermelding van "PAO Lar".

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.