PAO cursus UNA: Actualiteiten Lar

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UNA organiseert op dinsdag 15 oktober 2013 een PAOcursus Actualiteiten Lar, met speciale aandacht voor actuele jurisprudentie.
 
De cursus zal worden gedoceerd door prof. L.J.J. (Lodewijk) Rogier en mr. M.E.B. (Maite) de Haseth.
 
Prof. Rogier is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en tevens buitengewoon hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de UNA.
 
Mr. De Haseth is waarnemend senior jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in het kader van een samenwerkingsproject met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tevens betrokken bij de ondersteuning van het Hof bij zijn werkzaamheden in het kader van het hoger beroep in Lar-zaken.
 
Datum: dinsdag 15 oktober 2013.
Tijd: 18.00-21.15 uur.
Locatie: UNA (lokaal wordt nader bekend gemaakt).
Kosten: Naf 291,50 incl. O.B.
 
Aanmelding of nadere informatie per e-mail bij Pascale Dingemanse ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
 
Het verschuldigde cursusgeld kan worden overgemaakt via MCB 12422601, ten name van Universiteit van de Nederlandse Antillen, onder vermelding van "PAO Lar".

Uitspraak College van Beroep

ECLI:NL:OGEAA:2014:43
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ORANJESTAD - Gedurende de periode dat appellant in Aruba geen werkelijke verblijfplaats hield, kan hij niet als ingezetene van Aruba worden beschouwd.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.

Blokhuis naar Caribisch Nederland om preventieakkoord te ondertekenen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) brengt van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei een bezoek aan Caribisch Nederland. Blokhuis gaat het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen. Ook bezoekt hij verschillende organisaties die werken aan preventie en sport.