PAO cursus UoC 25 april Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) organiseert op vrijdag 25 april een PAO-cursus: “Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht”
 
Onderwerpen: 
• Doorbreken van (koude) huwelijkse voorwaarden?
• Van periodiek naar finaal? 
• Huwelijkse voorwaarden: kan het ook anders?
• Valkuilen bij het wijzigen van huwelijkse voorwaarden.
 
Aan de hand van deze onderwerpen wordt de huwelijksvermogensrechtelijke stand van zaken besproken (literatuur en jurisprudentie) en wordt bezien hoe het nieuwe huwelijksvermogensrecht vorm krijgt in de praktijk. 
 
Docent : Prof. mr. Freek W.J.M. Schols
Datum : vrijdag 25 april
Tijd : 15.00-17.00 uur
Plaats : S1-02, UoC
Prijs : Naf 291,50 (incl. O.B)
 
Aanmelding : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Gelieve het deelnamebedrag te voldoen door storting op de volgende rekening:
MCB 12422601, ten name van Universiteit van Curaçao, onder vermelding van "PAO Huwelijksvermogensrecht”. 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.