UoC oratie Dick de Waard

WILLEMSTAD - De University of Curaçao (UoC) heeft prof. dr. Dirk (Dick) A. de Waard RA MA benoemd tot buitengewoon hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.
 
Aanstaande donderdag, 16 oktober, zal de heer De Waard zijn hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie getiteld "De bomen en het bos".
 
 
 
 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.