Symposium Statuut-60 op UoC

WILLEMSTAD - Op 15 december 2014 bestaat het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden 60 jaar.
 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC), organiseert daarom een gratis symposium ‘Statuut-60’ op deze bijzondere verjaardag van het Statuut. 
 
Tijdens het symposium ‘Statuut-60’ zullen diverse sprekers hun visies delen over vraagstukken verband houdend met het Statuut.
 
Regelmatig wordt het Statuut van het Koninkrijk ter sprake gebracht op momenten van politieke spanning tussen de verschillende organen van de partners in het Koninkrijk. Dat, terwijl het bij de totstandkoming van het Statuut juist te doen was om eigen verantwoordelijk bestuur mogelijk te maken voor het Land Nederlandse Antillen en zelfstandig intern bestuur van de respectievelijke eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. 
 
Het Statuut zou instrumenten aanleveren voor ontwikkeling van land en volk en toegangswegen openen naar sociale, culturele en economische mogelijkheden die de wereld deze eilanden te bieden heeft. Dit alles binnen het kader van de eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden.
 
Om heden het Statuut van het Koninkrijk beter te kunnen begrijpen en te waarderen, is het nuttig terug te blikken naar de tijd pre-Statuut, toen de meerderheid van de bevolking van deze eilanden geen enkel zeggenschap had. De Koloniale Gouverneur, destijds aangestuurd door de Minister van Koloniën had het alleenzeggenschap; hij hoefde ook aan niets of niemand rekenschap en verantwoording af te leggen. De hoofden van de departementen wel aan hem, terwijl de Staten, destijds zo goed als geen contact met het overheidsapparaat hadden. 
 
Hoe zien de staatkundige verhoudingen in ons Koninkrijk eruit anno 2014 en hoe is de verdeling van macht? Tijdens het symposium op 15 december zullen drie voordrachten centraal staan.
 
Allereerst zal drs. L. Moenir Alam haar ‘Reflecties van een betrokken burger’ delen. Daarna zal mr. F. Hanze spreken over ‘De Gevolmachtigde Minister van de Caribische landen van het Koninkrijk’, waarbij hij de vraag stelt of de functie effectief of effectloos is.
 
De keynote wordt aansluitend verzorgd door prof. A. van Rijn. De titel van zijn voordracht luidt: ‘Op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen verzorgen. Een opdracht uit 1954 en haar werkelijkheid anno 2014’. Na deze voordrachten bestaat er kort gelegenheid voor een paneldiscussie. 
 
Tot slot wordt ter gelegenheid van de 60e verjaardag van het Statuut het boek ‘Curaçao rijp voor autonomie’ gepresenteerd. Hiermee wordt de wetenschap op het gebied van de staatkundige verhoudingen uit historisch perspectief verrijkt. Het boek bevat enkele redevoeringen van Mr. Dr. Moises F. da Costa Gomez, die verband houden met de autonomie van de Nederlandse Antillen in de aanloop naar het Statuut. Het boek wordt gepresenteerd door mw. M. Liberia-Peters, voorzitter van de uitgever van het boek (Stichting Maria Liberia Peters). 
 
U bent van harte welkom op 15 december a.s. om 19.45 uur in de aula van UoC. Na afloop van het symposium is er op de patio gelegenheid tot napraten.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.