Lezing Territoriale conflicten in de Caribische regio 10 maart

WILLEMSTAD - Op donderdag 10 maart a.s. houdt prof. mr. Fred Soons een lezing over territoriale conflicten in de Caribische Zee. Ook anno 2016 zijn die er nog steeds.
 
Zo is er bijvoorbeeld een berucht langlopend geschil tussen Venezuela en Guyana, waarbij Venezuela maar liefst meer dan de helft van Guyana’s grondgebied claimt in verband met een vermeend corrupte arbitrage-uitspraak uit 1899. In 2007 moest het Internationale Gerechtshof in DenHaag er aan te pas komen om een conflict tussen Nicaragua en Colombia over de San Andrés Archipel te beslechten. Het Hof erkende toen de soevereiniteit van Colombia over de eilanden, maar de zeegrenzen zijn nog altijd niet geheel duidelijk. Ook elders in het Caribisch gebied moeten er nog zeegrenzen worden afgebakend, ook die van het Koninkrijk.
 
Prof. Soons gaat in op de regels van het volkenrecht die van toepassing zijn op claims op grondgebied die door internationale rechters worden gehanteerd, en de mogelijkheden om die geschillen vreedzaam te beslechten. In dat verband zal prof. Soons ook stilstaan bij het grote belang voor de benedenwindse eilanden van het Grensverdrag met Venezuela van 1978.
 
De lezing vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez en begint om 20.00 uur.

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps CuraƧao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.