Lezing dr. Richard Martina bij UoC

WILLEMSTAD - Op dinsdag 4 april 2017 gaf dr. Richard Martina een presentatie in de aula van de UoC van zijn proefschrift waarmee hij promoveerde op 22 november 2016 aan de Universiteit van Maastricht.
 
Dr. Richard Martina is Assistant Professor in Entrepreneurship and Innovation en coördinator International Student Exchange bij de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.
 
De titel van zijn proefschrift luidde “Uncertainty and Resource Constraints in the Small Island Developing States: Essays in Entrepreneurial Cognition”
 
In zijn proefschrift geeft dr. Martina zijn bezorgdheid aan over hoe ondernemers beslissingen nemen als ze over beperkte middelen beschikken en met onzekerheid geconfronteerd worden. In het proefschrift wordt gekeken naar hoe de genomen beslissingen van invloed zijn op de snelle internationalisering van de ondernemende bedrijven, het proces van het ontwikkelen van “new-to- the-world” innovaties en hoe investeringsbeslissingen worden genomen.
 
De resultaten tonen aan dat ondernemers in de SIDS-context flexibel zijn en gebruik maken van een combinatie van verschillende beslissingsstijlen. Bovendien evalueren ondernemers continu hoeveel geld ze moeten investeren versus hoeveel geld ze bereid zijn om te verliezen in het ergste geval, bij het maken van investeringsbeslissingen.
 
Na de presentatie van dr. Martina in de aula van de UoC, kon hij tijdens een receptie op de patio samen met familie, collega’s en genodigden zijn felicitaties in ontvangst nemen.

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.