Seminar Cft, SBTNO en DCAA

WILLEMSTAD -– Het College financieel toezicht (Cft), de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) en de Dutch Caribbean Accountants Association (DCAA) organiseren 21 februari een gezamenlijk seminar ‘Checks and Balances in Corporate Governance op Curaçao’.

 
Doel is om de bewustwording van de Code Corporate Governance te vergroten.
 
Verder richt het seminar, gehouden in Kurá Hulanda, zich erop om de verplichtingen van de overheidsvennootschappen en –stichtingen te belichten. Ook wordt ingegaan op de controlerende rol van de externe accountant.
 
Sprekers 
Tijdens het seminar zullen verschillende sprekers van de respectievelijke organisaties ingaan op onderwerpen rond het thema. Namens het Cft zullen Erik van Engelen en Marloes Kempes een presentatie geven over de rol van de financiële toezichthouder ten aanzien van Corporate Governance. Donald de Palm (SBTNO) zal ingaan op de taken en werkzaamheden van de SBTNO en de verplichtingen van de regering en de entiteiten in deze. André Delger (DCAA) zal de rol van de externe accountant toelichten, de wettelijke taak die voor hem voortvloeit uit de Code en het belang van een uniforme aanpak en rapportage door de verschillende accountantskantoren. Gastspreker Karel Frielink zal ter afsluiting een lezing verzorgen over de actualiteit en de toekomst van de Code.
 
Het Cft, SBTNO en DCAA hebben een gemeenschappelijk belang in het stimuleren van de naleving van de wetgeving en de Code en beogen met de organisatie van het seminar ook een spin-off. Voor het Cft heeft dit betrekking op de verbetering van de naleving van de Corporate Governance wet- en regelgeving; voor de SBTNO het vergroten van de kennis en bewustwording van bestuurders en commissarissen op het gebied van de Corporate Governance wet- en regelgeving in het algemeen en de controlerende rol van de accountant in het bijzonder; en voor de DCAA betreft dit de uniformiteit in de toepassing van de wet- en regelgeving en het gebruiken van ‘best practices’ en standaardteksten voor rapportages en verklaringen door haar leden.
 
Elk van de drie organisaties heeft een verschillende rol met betrekking tot Corporate Governance. Het Cft heeft een signalerende en adviserende rol met betrekking tot de vaststelling en de uitvoering van begrotingen, de verbetering van het financieel beheer en op de beheersing van het totaal van de geldleningen. Het SBTNO is een onafhankelijke organisatie die gevraagd of ongevraagd advies geeft aan de Raad van Ministers van Curacao en de overheidsentiteiten in verband met de naleving van Corporate Governance op Curaçao. De DCAA is een vereniging die onder andere een goede beroepsuitoefening bij haar leden (accountants) stimuleert, gemeenschappelijke belangen van haar leden behartigt en belangstelling voor het uitoefenen van het accountancy vakgebied bevordert, terwijl zij streeft naar goede dienstverlening op het gebied van financiële verslaggeving.
 
Het seminar vindt morgen plaats in Kurá Hulanda van 13:30 tot 17:30 uur. Toegang is gratis en de voertaal is Nederlands. Het seminar is speciaal gericht op commissarissen en bestuurders van overheidsentiteiten en accountants op Curaçao. Uiteraard zijn overige geïnteresseerden ook welkom. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van het Cft (www.cft.an). De Landsverordening Corporate Governance en de Code Corporate Governance zijn te downloaden op www.sbtno.org. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps CuraƧao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.