10 april 2013 PAO-cursus: Capita Verzekeringsrecht

 

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UNA organiseert op 10 april 2013 een PAO-cursus: Capita Verzekeringsrecht waarin het nieuwe verzekeringsrecht centraal staat, met speciale aandacht voor onderwerpen die voor de praktijk met name van belang zijn. De cursus bestaat uit de onderdelen De algemene aansprakelijkheidsverzekering en Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht.

 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.