PAO cursus UNA 6 en 7 mei

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid UNA organiseert op 6 en 7 mei een PAO-cursus: “Capita Financieel-Economisch Strafrecht” waarin het financieel-economisch strafrecht zoals geregeld in het Wetboek van Strafrecht van Curaçao centraal staat, met speciale aandacht voor onderwerpen die voor de praktijk van belang zijn.

 
De cursus bestaat uit twee sessies. Op de eerste dag, 6 mei, wordt een inleiding gegeven van dit deel van het strafrecht en de onderwerpen fraude en witwassen. Op de tweede dag, 7 mei, wordt nader ingegaan op drie onderwerpen: de strafbaarheid van rechtspersonen, corruptie en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor (a) dag 1 of (b) dag 1 en 2.
 
Docent: mr. dr. R.M.I. Lamp
De heer Roan Lamp is als advocaat verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Hij is tevens (gast)docent aan de Vrije Universiteit en de Law Firm School. De heer Lamp is voorts een van de redacteuren van het handboek Bijzonder Strafrecht (Boom Lemma 2011).
 
Datum : maandag 6 en dinsdag 7 mei 2013
Tijd : 18.00-21.15 uur
Locatie : UNA, lokaal S1-02
Voertaal : Nederlands
Kosten : 6 mei Naf 291,50 incl. O.B. 6 en 7 mei Naf 450,50 incl. O.B
 
Aanmelding of nadere informatie per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Het verschuldigde cursusgeld kan worden overgemaakt via MCB 12422601, ten name van Universiteit van de Nederlandse Antillen, onder vermelding van "PAO Strafrecht".

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.