21e editie PAO-intensief cursussen op Curacao

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez en het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseren dit jaar voor de 21e keer de traditiegetrouwe PAO-intensief cursussen.
 
De cursussen vinden plaats in het World Trade Center van 10 t/m 14 maart. 
 
Topdocenten uit Nederland en Curaçao verschaffen een up-to-date overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit het vermogensrecht, ondernemingsrecht en financieel recht, met veel aandacht voor de praktijk. 
 
Prof. mr. Bas Kortmann, prof. mr. Frank Kunneman, prof. mr. Gerard van Solinge en prof. mr. Danny Busch zijn als hoofddocenten aan de cursussen verbonden. 
 
Hoogtepunten goederen- en verbintenissenrecht
 
De praktijkjurist heeft behoefte aan een helder, geactualiseerd overzicht van de ontwikkelingen. In deze cursus wordt ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen uit het vermogensrecht een overzicht gegeven van de meest recente jurisprudentie. De docenten, afkomstig uit Nederland en uit het Caribisch gebied, gaan in op de belangrijkste onderwerpen uit het vermogensrecht, met veel aandacht voor de praktijk.
 
Actualiteiten ondernemingsrecht
 
De cursus is gericht op de Nederlandse en de Nederlands-Carïbische rechtspraktijk. Eén van de interessante nieuwe rechtsfiguren sinds de invoering van de flex-BV in de Nederlandse wet is het aandeel zonder stemrecht. In Curaçao is daarmee al enige jaren ervaring opgedaan. Ook zal worden bezien welke invloed de nieuwe regels hebben op de verpanding van aandelen. De nieuwe wet heeft de aandeelhoudersovereenkomst een andere rol gegeven in de vennootschappelijke krachtsverhoudingen; terwijl zij in de Curaçaose wet een eigen plaats inneemt. In het familiebedrijf komen voornoemde rechtsfiguren vaak voor in de juridische structuur; hieraan zal in een afzonderlijk cursusonderdeel aandacht worden besteed. 
 
Verder zijn cursusonderdelen gewijd aan de vraag wie de strategie van de vennootschap bepaalt en wat de positie van minderheidsaandeelhouders in dat krachtenspel is, alsmede (overheids)toezicht en aansprakelijkheid. 
 
In deze cursus komt in drie onderdelen de recente jurisprudentie aan de orde. Ten eerste worden uitspraken inzake het Nederlandse en het Nederlands-Caraïbische ondernemingsrecht in den brede besproken. Ten tweede komt de actuele rechtspraak op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aan de orde. Het derde onderdeel betreft het enquêterecht. Sinds 1 januari 2012 kent Curaçao een eigen enquêterecht; de eerste ervaringen aldaar worden bezien in samenhang met de Nederlandse jurisprudentie en de recente wijzigingen in het Nederlandse enquêterecht.
 
Masterclass Financieel recht
 
Het financieel recht is mede door de financiële crisis constant in beweging. 
De docenten, afkomstig uit Nederland en het Caraïbisch gebied, bieden u een actueel en grondig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, rechtspraak en literatuur met veel aandacht voor de praktijk. De Masterclass Financieel recht beslaat zowel de toezichtrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten van het financieel recht.
 
Informatie en/of opgave
 
Voor meer informatie en/of opgave: mevrouw Raggedy Tjon Sien Kie-Vis, telefoonnummer 520 8473 of via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps Curaçao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.