21e editie PAO-intensief cursussen op Curacao

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez en het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseren dit jaar voor de 21e keer de traditiegetrouwe PAO-intensief cursussen.
 
De cursussen vinden plaats in het World Trade Center van 10 t/m 14 maart. 
 
Topdocenten uit Nederland en Curaçao verschaffen een up-to-date overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit het vermogensrecht, ondernemingsrecht en financieel recht, met veel aandacht voor de praktijk. 
 
Prof. mr. Bas Kortmann, prof. mr. Frank Kunneman, prof. mr. Gerard van Solinge en prof. mr. Danny Busch zijn als hoofddocenten aan de cursussen verbonden. 
 
Hoogtepunten goederen- en verbintenissenrecht
 
De praktijkjurist heeft behoefte aan een helder, geactualiseerd overzicht van de ontwikkelingen. In deze cursus wordt ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen uit het vermogensrecht een overzicht gegeven van de meest recente jurisprudentie. De docenten, afkomstig uit Nederland en uit het Caribisch gebied, gaan in op de belangrijkste onderwerpen uit het vermogensrecht, met veel aandacht voor de praktijk.
 
Actualiteiten ondernemingsrecht
 
De cursus is gericht op de Nederlandse en de Nederlands-Carïbische rechtspraktijk. Eén van de interessante nieuwe rechtsfiguren sinds de invoering van de flex-BV in de Nederlandse wet is het aandeel zonder stemrecht. In Curaçao is daarmee al enige jaren ervaring opgedaan. Ook zal worden bezien welke invloed de nieuwe regels hebben op de verpanding van aandelen. De nieuwe wet heeft de aandeelhoudersovereenkomst een andere rol gegeven in de vennootschappelijke krachtsverhoudingen; terwijl zij in de Curaçaose wet een eigen plaats inneemt. In het familiebedrijf komen voornoemde rechtsfiguren vaak voor in de juridische structuur; hieraan zal in een afzonderlijk cursusonderdeel aandacht worden besteed. 
 
Verder zijn cursusonderdelen gewijd aan de vraag wie de strategie van de vennootschap bepaalt en wat de positie van minderheidsaandeelhouders in dat krachtenspel is, alsmede (overheids)toezicht en aansprakelijkheid. 
 
In deze cursus komt in drie onderdelen de recente jurisprudentie aan de orde. Ten eerste worden uitspraken inzake het Nederlandse en het Nederlands-Caraïbische ondernemingsrecht in den brede besproken. Ten tweede komt de actuele rechtspraak op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aan de orde. Het derde onderdeel betreft het enquêterecht. Sinds 1 januari 2012 kent Curaçao een eigen enquêterecht; de eerste ervaringen aldaar worden bezien in samenhang met de Nederlandse jurisprudentie en de recente wijzigingen in het Nederlandse enquêterecht.
 
Masterclass Financieel recht
 
Het financieel recht is mede door de financiële crisis constant in beweging. 
De docenten, afkomstig uit Nederland en het Caraïbisch gebied, bieden u een actueel en grondig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, rechtspraak en literatuur met veel aandacht voor de praktijk. De Masterclass Financieel recht beslaat zowel de toezichtrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten van het financieel recht.
 
Informatie en/of opgave
 
Voor meer informatie en/of opgave: mevrouw Raggedy Tjon Sien Kie-Vis, telefoonnummer 520 8473 of via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NAGICO respects arbitrators’ decision

PHILIPSBURG--NAGICO Insurances Chairman Imran McSood said on Thursday that the company accepts the decision of the arbitrators in the case involving Princess Juliana International Airport (PJIA).

Dutch Princess Christina, sister of Beatrix, dies at age 72

THE HAGUE--Princess Christina, youngest sister of former Dutch queen Beatrix, has died of cancer at the age of 72. The announcement was made on Friday morning by the Government Information Service RVD.

Negotiations on Oyster Pond border to commence late 2019

THE HAGUE--The actual negotiations regarding the St. Maarten/St. Martin border, including the Oyster Pond area, are expected to start at the end of 2019, confirmed Dutch Kingdom Minister of Foreign Affairs Stef Blok on Thursday.