HBN Law new lawyer Bonaire

For decades HBN Law has been practising law on the Dutch Caribbean islands, among which Bonaire. As per 1 January of next year a new lawyer will be on this island permanently.

Vaste advocaat HBN Law Bonaire

HBN Law (HBN), een van de oudste en grootste advocatenkantoren van de voormalige Nederlandse Antillen, is reeds tientallen jaren actief op de diverse eilanden, waaronder ook Bonaire. De laatste vijf jaar gebeurt dit door heen en weer vliegen van Curaçao naar Bonaire, momenteel door partner Luigi Virginia en advocaat Marije Schneider.

Per 1 januari aanstaande komt hier verandering in: dan zal de vestiging van HBN op Bonaire een vaste advocaat hebben. Hiertoe is de ervaren Nederlandse advocaat Chris de Bres aangetrokken, die zich inmiddels op Bonaire heeft gevestigd en aan het kantoor leiding gaat geven.

De Bres was hiervoor als advocaat werkzaam bij Clifford Chance LLP en Lexence N.V. in Amsterdam; bij dit laatste kantoor was hij één van de partners. De Bres heeft jarenlange ervaring in het civiele proces- en advieswerk en heeft mede als specialisme het ondernemingsrecht (corporate litigation).

De Bres zal bij HBN Bonaire dan ook een algemeen civielrechtelijke proces- en adviespraktijk gaan voeren. Deze praktijk is met name gericht op lokale en internationale bedrijven alsmede de Bonairiaanse en de Nederlandse overheid en semi-overheid.

Gezien de recente ontwikkelingen in de markt verwacht HBN dat de bedrijvigheid op het eiland zal aantrekken. Men onderzoekt thans ook de mogelijkheden om zich mede te gaan richten op E-zone, trust, vermogensbeheer en octrooi- en merkenrecht.

CLP sprak met Luigi Virginia over de plannen voor kantoor Bonaire.

Op welke markt gaat HBN Bonaire zich richten?

HBN richt zich voornamelijk op (lokale en internationale) bedrijven, de overheid en semi-overheid en vermogende particulieren.

Welke diensten zal men aan gaan bieden?

HBN biedt juridische dienstverlening in de breedste zin des woords aan. HBN staat thans meer dan 70 jaar garant voor kwalitatief goede - op maat gesneden - juridische dienstverlening. Hierin zal met de komst De Bres geen verandering komen. De Bres zal zich bezighouden met de civiele proces- en adviespraktijk binnen kantoor. Indien specifieke expertise vereist is, zoals in geval van een kwestie over bestuursrecht, zal een specialist vanuit Curaçao worden ingevlogen, eea zoals tot nu toe ook steeds gebeurt bij al onze vestigingen. Heel belangrijk is dat er in ieder geval vanaf 1 januari 2011 altijd een advocaat ter plaatse aanwezig is.

Wie gaan het kantoor op Bonaire bemannen?

Chris de Bres zal de leiding hebben en het eerste aanspreekpunt zijn. Rosalie Bierings is sinds de start van kantoor 14 jaar geleden onze office-manager. Verder is Burney El Hage eerder dit jaar aangetrokken; hij houdt zich bezig met ICT en marketing. Zij worden allen ondersteund door een secretaresse.

Wat zal de rol van Luigi Virginia zelf zijn?

Hij blijft eerste aanspreekpunt vanuit hoofdvestiging Curaçao voor kantoor Bonaire. Daar waar nodig zal hij invliegen teneinde de noodzakelijke juridische bijstand te verlenen.

Wat biedt HBN Bonaire de clienten anders dan de andere kantoren op het eiland?

HBN Bonaire beschikt met de komst van De Bres over een vaste advocaat met jarenlange ervaring in grote en complexe civielrechtelijke proces- en adviesaangelegenheden. Hierin onderscheidt HBN zich van andere kantoren op het eiland. Daarnaast zal HBN Bonaire altijd kunnen terugvallen op ervaren advocaten met ieder een eigen deskundigheid bij andere HBN-vestigingen.

Wat zijn de verdere plannen en ambities?

HBN is met de vestigingen op de grootste eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen altijd het meest toonaangevende kantoor geweest volgens Mr. Virginia. Voor de grote en ingewikkelde zaken komt de cliënt steeds bij ons. Op Bonaire is dit geen uitzondering. Dit willen wij zo houden.

December 2010

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.