Miguel Goede fired

Yesterday Miguel Goede has been fired by the Supervisory Board as Rector Magnificus of the University of Curacao after a year.

Op 25 augustus 2011 is Goede ontslagen als Rector Magnificus en ook als wetenschappelijk hoofdmedewerker van de University of Curaçao.

"Voor dat ontslag zijn verschillende redenen aangevoerd. Het gaat om dezelfde redenen die eerder al voor de schorsing zijn gebruikt." zegt Goede. Op zijn verzoek heeft advocaat Karel Frielink een rapport geschreven. Dat rapport is op maandag 22 augustus 2011 naar de Raad van Toezicht gestuurd.

"Uit het rapport van Frielink blijken drie dingen." aldus Goede "In de eerste plaats dat de ernstige verwijten die de Raad van Toezicht heeft gemaakt niet juist zijn. In de tweede plaats dat de wijze waarop onderzoek naar mij is verricht niet deugt en in strijd is met fundamentele beginselen van deskundigheid, objectiviteit, onpartijdigheid en professioneel gedrag. In de derde plaats wordt in het rapport van Frielink vastgesteld dat er geen reden is om de schorsing te handhaven en ook geen gewichtige reden is voor mijn ontslag."

De Raad van Toezicht blijft volgens Goede echter volharden in haar onjuiste standpunt. "Zonder dat ik ben gehoord is tot mijn ontslag besloten. Dat ontslag is vervolgens door de deurwaarder aan mij betekend. De hele gang van zaken in de afgelopen maanden laat zien hoe onzorgvuldig de Raad van Toezicht met mij is omgegaan. Als ik nu terugkijk op deze periode dan moet ik concluderen dat er vanaf de aanstelling van deze Raad al naar mijn ontslag werd toegewerkt. Ik zal mij thans op de ontstane situatie beraden."

26 augustus 2011

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.