An extra ten guilders for family doctors

The appeal court ruled in favour of the Family Doctors’ Association of Curacao (GHV) : they can increase their fee with 10 guilders. The case has been going for a few years already.

With the verdict, they have the right to charge 133.38 guilders retroactively till 1 September, 2001. The Medical Fee Social Insurances was 123.66 guilders. This increase is going to cost the National Government about 5 million guilders. Physicians have been receiving this compensation from the SVB (Social Insurance Bank) on an annual basis. The national Government acknowledges that the 123 guilders in 2001 was a mistake, but the government didn’t say why this mistake was not corrected right away. The court didn’t adjudge indexation of the compensation.

(Source: National Newspaper Amigoe)

3 September, 2008

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.