Disagreement on role for governor

Neither the government of the Netherlands Antilles, nor that of Curacao agree with the role that the StateCouncil (RvS) allots the governor in the advice on accelerating the transition process. The Antillean advisors are currently working on a counter-advice, says Prime Minister Emily de Jongh-Elhage (PAR). Also the Curacao advisors are going to look into the part.

The Council is of the opinion that the powers that are not yet devolved to Curacao and St. Maarten by 1 January, 2010, can temporarily be devolved to the governor or another Kingdom body. This can be done by means of article 51 of the Charter.
“Not following such approach would result in Curacao and St. Maarten not getting their status of state till much later, with all its consequences for the entire transition process”, is the opinion of the Council.

Commissioner of Political Structure Zita Jesus-Leito (PAR) wonders why the duties of the Land must become the responsibility of the governor. “That means that the duties go to the government for the Kingdom.”
Also De Jongh-Elhage says: “In that case, the governor will have to give account to the Council of Minister for the Kingdom. We prefer transferring the powers to the new countries.” The national advisors are busy creating a way to park everything that hasn’t been transferred yet by 1 January, 2010.

Other than that, the national government is very pleased with the proposition. “We agree with the line.” Also Curacao is pleased. “We agree that everybody must work very hard to 2010, so that we can take as many tasks as possible with us in one time and start with a well trimmed country”, said Jesus-Leito. It’s not sure yet how St. Maarten thinks about this.

The decentralization starts after the Round Table Conference (RTC), said the premier. The RTC is as yet planned for December 15, a date that is beyond dispute, according to Jesus-Leito. De Jongh-Elhage announces that “2009 is the year of decentralization.”

(Source: National Newspaper Amigoe)

11 September, 2008

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.