‘The dissolution of Parliament is an autonomous right of the government’

WILLEMSTAD — The decision to dissolve the Parliament of Curaçao is an autonomous right of the government. Furthermore, the government is not obliged to hear advisors on this decision.

This was the clear message that the government conveyed during a press conference yesterday afternoon.Outgoing Minister-President Gerrit Schotte (MFK) labeled the letter from the parliamentary parties PAR, PNP and FOL and independent parliamentarian Eugène Cleopa to Governor Frits Goedgedrag communicating the message that a majority is prepared to form a new coalition, as ‘an attempt to seize power’.

During the press conference yesterday, Schotte announced officially that the governor had forwarded the signed National Order for the dissolution of the Parliament to the government around one o’clock yesterday afternoon. Schotte said it wasn’t advisable that a new government is chosen with four of the five current one-man factions in the Parliament. Furthermore, two of these one-man factions, Cleopa and Dean Rozier, had taken seats that belong to the parties MAN and MFK, said Schotte.

Via TV-cameras, he addressed the people as if the election campaign had already begun and said the government guards the peoples’ right to choose their representatives in the Parliament through new elections and will not allow a coup against the democracy.

The government bases its decision on existing literature regarding the autonomous government’s right to dissolve the Parliament. This literature reasons that the people are to decide on a serious conflict between the government and the parliamentarians. In other words: new elections.

 

'Ontbinden van parlement is autonoom recht regering’

WILLEMSTAD — Het nemen van een besluit om de Staten van Curaçao te ontbinden is een autonoom recht van de regering. Hierbij is het ook niet verplicht om adviseurs te horen. Dat was de duidelijke boodschap die de regering gistermiddag overbracht tijdens een persconferentie.

De brief van de fracties PAR, PNP en FOL en onafhankelijk Statenlid Eugène Cleopa aan gouverneur Frits Goedgedrag, met de boodschap dat er een meerderheid bestaat die bereid is een nieuwe coalitie te vormen, werd door demissionair minister-president Gerrit Schotte (MFK) betiteld als ‘een coupepoging’.

Schotte maakte tijdens een persconferentie gisteren officieel bekend dat de gouverneur gistermiddag omstreeks 1 uur het ondertekende Landsbesluit voor de ontbinding van de Staten naar de regering had opgestuurd. Schotte zei dat het niet verantwoordelijk is dat met vier van de vijf eenmansfracties die er nu zijn in de Staten een nieuwe regering wordt gekozen. Daar komt bij dat twee van deze eenmansfracties, Cleopa en Dean Rozier, zetels die aan de partijen MAN en MFK toebehoren hebben meegenomen, aldus Schotte.

Hij sprak via de televisiecamera’s de bevolking toe alsof de verkiezingscampagne al begonnen was en zei dat de overheid waakt over het recht van de bevolking om via nieuwe verkiezingen hun vertegenwoordigers in de Staten te kiezen, en niet toe zal staan dat er een coupe gepleegd wordt tegen de democratie.

Literatuur autonoom regeringsrecht

De regering baseert haar besluit op bestaande literatuur over het autonome regeringsrecht om de Staten te ontbinden. Daarin staat dat de redenering is dat een ernstig conflict tussen de regering en de volksvertegenwoordiging dient te worden beslist door het volk. Nieuwe verkiezingen dus.

Dat aan het ontbindingsrecht consultatie voorafgaat zou een gegroeide traditie zijn, maar een rechtsplicht tot consultatie kan niet aanwezig worden geacht, aldus Staatsrechtgeleerde en voormalig fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor D’66, Jan Vis, in zijn publicatie ‘De ontbinding van het Parlement’, monografie 4 (1987).

Het verplicht stellen dat het staatshoofd na vertrouwensverlies het advies van de fractievoorzitters inwint, kan ertoe leiden dat het staatshoofd gedwongen wordt om openlijk partij te kiezen tegen de (niet-demissionaire) ministers. Het is mogelijk dat de ministers ontbinding wensen (of juist niet) en dat de fractievoorzitters en de koning (voor Curaçao de gouverneur, red.) geen ontbinding wensen (of juist wel). Daarmee wordt het staatsrechtelijk principe van de eenheid van de Kroon aangetast, aangezien het de ministers niet mogelijk is verantwoordelijkheid te dragen voor een (weigering tot) ontbinding. De onschendbaarheid van de koning (voor Curaçao de gouverneur, red.) staat dan op de tocht, zegt Vis.

Als voorbeeld haalt hij verder aan dat voormalig Nederlands premier Dries van Agt in de Tweede Kamer volstond met te zeggen dat het horen van adviseurs door de koning (voor Curaçao de gouverneur, red.) tot de ministeriële verantwoordelijkheid behoor, want ook hier gaat het om het optreden van de onschendbare koning voor wiens daden de ministers verantwoordelijkheid dragen. “Minister Ed van Thijn voegde daar later in de grondwetsdiscussie in de Eerste Kamer nog aan toe, dat het recht van Kamerontbinding een autonoom recht is van de regering, een dualistisch element van ons staatsbestel.”

Volgens demissionair viceminister-president Charles Cooper (MAN) horen grote partijen zoals de PAR, PNP en FOL dit zeker te weten. De Nederlandse Antillen, die staatsrechtelijk van 1954 tot en met 2010 bestonden, kenden zeven keer een ontbinding van het parlement. Cooper raadde deze partijen aan om de nodige literatuur erop na te slaan. Hij voegde eraan toe dat de bereidwilligheidsverklaring, die deze partijen en Cleopa naar de gouverneur hadden gestuurd, er niet meer toe deed.

Daarna gooide Cooper de brief van de drie fracties en Cleopa, die samen een meerderheid van elf zetels vertegenwoordigen, demonstratief in de prullenbak. Daarbij haalde hij nogmaals uit naar Cleopa, die volgens Cooper een zetel van de MAN gestolen heeft.

Ontslag kabinet

Schotte had al in de nacht van donderdag op vrijdag het ontslag van zijn kabinet aan de gouverneur aangeboden. Ook bood hij het besluit voor de ontbinding van de Staten aan de gouverneur aan. “Gezien de recente politieke ontwikkelingen op Curaçao is de regering van Curaçao van mening dat het raadzaam is om de bevolking van Curaçao middels vrije verkiezingen te laten besluiten door wie zij zich wenst te laten vertegenwoordigen in de Staten.

De situatie in ons land vereist een krachtig beleid ter doorvoering van de noodzakelijke sanering van de overheidsfinanciën en verbetering van de sociaal-economische situatie in het algemeen, waarbij de regering verzekerd zal moeten zijn van een solide meerderheid in de Staten die voldoende representatief is voor de huidige inzichten van het volk met betrekking tot het te voeren beleid”, aldus Schotte.

“Dit heeft ertoe geleid dat de regering heeft besloten de Staten in de huidige samenstelling te ontbinden. Dit gebeurt op basis van artikel 53 van de Staatsregeling van Curaçao.”

Verkiezingen

De verkiezingen voor nieuwe Staten zullen plaatsvinden op 19 oktober 2012. De laatste dag van kandidaatstelling voor deze verkiezingen is 31 augustus 2012. De Staten zullen in de nieuwe samenstelling voor het eerst vergaderen op 2 november 2012 om 10 uur ‘s ochtends.

De gouverneur heeft gisteren in een persverklaring bekendgemaakt dat hij de minister-president heeft laten weten dat hij de ontslagaanvraag in beraad houdt. Daarbij heeft de gouverneur de bewindslieden verzocht zich te blijven belasten met de lopende aangelegenheden, die in het belang van Curaçao noodzakelijk moeten worden geacht, en met hem te blijven samenwerken totdat over de ontslagaanvrage is beslist.

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.