PAR en PNP: Asjes overtreedt Reglement Staten

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) handelt in strijd met het Reglement van Orde (RvO) als hij geen openbare vergadering van de Staten oproept. Dit stelt PAR-Statenlid Dennis Jackson.

De vice-fractievoorzitter van de gele partij reageert hiermee op het feit dat Asjes heeft aangekondigd een openbare vergadering, die door de meerderheid van de Staten is aangevraagd, niet te zullen oproepen.

In de door hen aangevraagde vergadering willen de fracties van PAR, PNP, FOL en de onafhankelijke Statenleden Eugene Cleopa en Dean Rozier een agendapunt behandelen waarin zij een nieuwe Statenvoorzitter en vicevoorzitter willen kiezen. Maar volgens Asjes is het verzoek van de twaalf niet conform het RvO gedaan, waardoor hij de vergadering niet zal beleggen. In een schrijven aan de twaalf Statenleden stelt Asjes dat hij niet zal meewerken aan een mogelijke overtreding van het RvO.

De PAR-fractie is van mening dat de opstelling van Asjes het democratisch functioneren van het parlement belemmert. Jackson noemt de opstelling van Asjes niet alleen dictatoriaal, maar ook manipulatief. Hij beschuldigt Asjes ervan een eigen interpretatie te geven aan het Reglement van Orde, terwijl hij tot het allerlaatste moment heeft gewacht om aan te geven dat hij de vergadering niet zou oproepen.

Jackson stelt dat zijn partij uit blijft kijken naar de hervatting van de geschorste vergadering van 24 augustus. Tijdens deze vergadering wilden de twaalf Statenleden de demissionaire regering middels een motie naar huis sturen, maar Asjes schorste de vergadering voor onbepaalde tijd.

Davelaar is het ook niet eens met de opstelling van de Statenvoorzitter. “Dit is het zoveelste bewijs dat Asjes de Staten en onze democratie gegijzeld houdt. Hij overtreedt en vertrapt het RvO van de Staten. Met zijn opstelling bewijst hij dat hij er alles aan zal doen om de huidige regering aan de macht te houden.”

“De regering zou lopende zaken afhandelen, maar wij horen en lezen van tal van zaken die gebeuren, die niet door de beugel kunnen. Ze maken er een potje van in ons onderwijs, de luchtvaartsector en nutsbedrijf Aqualectra. Nieuwe projecten schieten als paddenstoelen uit de grond. Is dit lopende zaken afhandelen?”, vraagt de PNP-leider zich af. Hij benadrukt dat dit alles mogelijk wordt gemaakt door de ‘ondemocratische opstelling’ van Asjes. “Wij hebben het niet over de bevoegdheid van de Statenvoorzitter. Het gaat om de bevoegdheid van Statenleden dat wanneer zij een openbare vergadering aanvragen, die binnen de hiervoor gestelde periode moet worden opgeroepen. Daar houdt Asjes zich niet aan.”

)Amigoe)
 

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.