BNA: Credit crisis well manageable

The consequences of the credit crisis that controls the financial markets since 2007 and has escalated lately are up till now well manageable for the local financial institutions and the situation in the Netherlands Antilles. Recent contacts of the Bank of the Netherlands Antilles (BNA) with the local financial sector reveal that, states the BNA in a press release today.

BNA-director Alberto Romero indicated last week that the financial crisis in the US can influence the local economy. The bank apparently feels compelled to reassure that the situation is controllable. “Most of our institutions have not invested directly in this market. The investment rule the Bank has instituted, which binds institutional investors to restrict their investments abroad, also plays an important part.”

BNA will continue to closely follow these developments and will take appropriate measures and inform the public, if reasons for this present itself. The financial crisis does not only have influence on the United States, but also has big impact on the economy of several other countries, explains the BNA. “As a result of this crisis, many financial institutions feel the need for liquidity. Banks however are hesitant to loan each other money and they look for safer sources”, said the BNA.

“As security agent of our monetary system and supervisor of the financial sector in the Netherlands Antilles, the Bank of the Netherlands Antilles follows these developments on a daily basis and has regular contact with the institutions under her supervision as well as with foreign supervisors, so she can anticipate the possible consequences of this crisis on our institution in an early stage.”

(Source: Bank of the Netherlands Antilles)

22 September, 2008

PRESS RELEASE / PERSBERICHT

De kredietcrisis die sinds 2007 de financiële markten beheerst en de laatste tijd is geëscaleerd, is niet alleen van invloed op de Verenigde Staten maar heeft ook een grote impact op de economie van diverse andere landen. Als gevolg van deze crisis hebben namelijk veel financiële instellingen behoefte aan liquiditeit. Banken zijn echter huiverig om elkaar geld te lenen en zoeken naar andere veiliger bronnen. De Bank van de Nederlandse Antillen, als bewaker van ons monetair systeem en toezichthouder op de financiële sector in de Nederlandse Antillen, volgt deze ontwikkelingen dagelijks en heeft regelmatig contact met zowel de instellingen onder haar toezicht als buitenlandse toezichthouders teneinde in een vroeg stadium op mogelijke gevolgen van deze crisis op onze instellingen te kunnen inspelen.

De recente contacten van de Bank met de Nederlands Antilliaanse financiële sector wijzen uit dat de gevolgen van deze crisis tot dusver minimaal zijn voor onze instellingen en dat de situatie in de Nederlandse Antillen goed beheersbaar is. Het merendeel van onze instellingen heeft namelijk niet direct in deze markt geïnvesteerd. Hierin speelt ook de door de Bank ingestelde beleggingsregel, die het onbeperkt in het buitenland beleggen door een institutionele beleggers enigszins aan grenzen bindt, een belangrijke rol.

De Bank zal deze ontwikkelingen van dichtbij blijven volgen en zal, mocht daartoe op een gegeven ogenblik reden voor zijn, toepasselijke maatregelen nemen en het publiek hierover informeren.

Willemstad, 22 september 2008

BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

 

 

 

 

 

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps CuraƧao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.