Bezwaar tegen verhoging Omzetbelasting Computers

WILLEMSTAD - Brief van Knowledge Platform Curaçao aan de Raad van Ministers inzake de verhoging van de Omzetbelasting op Computers naar 9 %.

 
De Raad van Ministers
 
T.a.v. : 
 
De Minister-president van Curaçao, Dhr. D. Hodge
cc. De Minister van Economische Ontwikkeling, Dhr. S. Martina
cc. De Minister van Financiën, Dhr. J. Jardim
 
Fort Amsterdam
Alhier
 
Geachte heer Hodge,
 
WILLEMSTAD -- Als  Kennisplatform streven we samen met onze partners naar de realisatie van Curaçao als succesvolle kennis/informatie maatschappij, een belangrijke voorwaarde voor de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van ons land.
 
Via diverse media is het onder onze aandacht gekomen dat de overheid computers als een Luxe artikel hebben aangemerkt en voornemens is op basis daarvan de omzetbelasting (OB) op computers te verhogen tot 9%.
 
Graag willen wij via deze brief onze bezorgdheid uitspreken over deze ontwikkeling en de overheid ten sterkste aanbevelen om deze verhoging niet door te voeren, aangezien deze negatieve gevolgen zal hebben voor de duurzame ontwikkeling van onze economie en  ook de bestrijding van armoede in onze maatschappij niet ten goede zal komen.  Wij baseren dit op het volgende:
 
  • In het streven naar een duurzame sociaal-economische ontwikkeling kan er geen belemmering zijn tot toegang, delen en verwerking van informatie.  Alle ICT apparatuur (inclusief  communicatie en rand apparatuur) moet in dit kader ook gezien worden als "basis levens behoefte"  die voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet als luxe artikel. 
  • Er worden veel inspanningen geleverd om de ontwikkeling van Curacao als regionale hub, onder meer op het gebied van Data en Media te stimuleren, waarbij het aantrekken van internationale projecten en initiatieven zoals datacenter CTEX, waarvoor de overheid reeds haar steun heeft uitgesproken, van essentieel belang zijn. De verhoging van de OB naar 9% is ons inziens in strijd met dit belang.
  • In 2000 werd reeds  voor de invoerrechten op computers een nultarief ingevoerd. Dit was toen onder meer gebaseerd op de volgende analyse:
  1. “the government would actually be investing approximately ANG 1.8 million on an annual basis to achieve positive effects as (i) an increase in the GDP, (ii) an increase in productivity and (iii) the development of the (future) labor force.” 
  2. Ruim 12 jaar later zijn de effecten alleen maar versterkt en is het algemeen erkend dat een investering in ICT gelijk staat aan een investering in economische ontwikkeling. Een verhoging van de belasting op computers is volgens ons dan ook een desinvestering in de duurzame sociaal economische ontwikkeling.
  • Computers en aanverwante artikelen zijn van essentieel belang voor onderwijsinstellingen en een verhoging van de lasten zal de ontwikkeling van het onderwijs zeker niet ten goede komen
  • Een verhoging van de kosten van computers - ongeacht of dit nu om desktops, smartphones, laptops, tablets of andere vormen gaat - vergroot de Digital Divide tussen arm en rijk. Dit is in strijd met de Millenium Goals van de United Nations om “access for all” en “e-Inclusion” te stimuleren en de toegang  tot internet en ICT voor alle groepering mogelijk te maken. De United Nations erkennen dit als een belangrijk middel in de strijd tegen armoede.

Kortgezegd willen wij u in overweging geven om, in plaats van een verhoging van de omzetbelasting op computers naar 9%, deze zelfs helemaal af te schaffen. Deze investering zal de duurzame sociaal economische ontwikkeling van ons eiland ten goede komen en de literatuur laat zien dat dit ook een positief effect op de inkomsten van de overheid zal hebben.

Graag willen wij met u over bovenstaande van gedachten wisselen en stellen onze gezamenlijke expertise beschikbaar om samen met u aan een oplossing te werken waarbij zowel de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het land als de begroting van het overheidsapparaat het beste gediend zijn.

Hoogachtend,
 
Knowledge Platform Curaçao,
Maurice Adriaens, Voorzitter 

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.