Sms-lot formeel onwettig

WILLEMSTAD - Hoewel Robbie’s Lottery sinds 2008 sms-loten verkoopt, kreeg concurrent Lucky Seven eind 2011 geen toestemming omdat het formeel niet is toegestaan. Dat blijkt uit een brief van de toenmalige minister van Algemene Zaken, Gerrit Schotte (MFK), aan de afgewezen loterijhouder. De brief is in handen van het Antilliaans Dagblad.

 
In de brief staat: ,,De overheid is thans niet voorbereid om een gedegen controle van de door u verzochte verkoopwijze uit te oefenen, hetgeen gezien de belangen die hierbij in het geding zijn, zeer belangrijk is. Op grond van voormeld beleid kan daarom thans geen vergunning worden verleend voor de verkoop van loten via sms.”
 
De loterijhouder had op 26 mei van dat jaar een aanvraag ingediend voor toestemming om in het kader van de Loterijverordening 1909 loten middels sms aan te bieden en te verkopen. ,,Uw verzoek om een vergunning voor het verkopen van loten via sms wordt afgewezen”, staat er in de brief van Schotte, gedateerd 30 november 2011.
Op de kopie van de brief die het Antilliaans Dagblad heeft, is de geadresseerde niet te lezen omdat dit deel is zwart
gemaakt, maar uit betrouwbare bronnen is vernomen dat de aanvraag zou zijn gedaan door Lucky Seven Lottery; een concurrent van Robbie’s Lottery, hoewel één van veel kleinere omvang.
 
Wat opvalt aan de brief is dat de aanvrager dus géén vergunning krijgt voor het aan de man brengen van loten via sms (met behulp van een mobiele telefoon), maar het is alom bekend dat de sms-loten van Robbie’s Lottery toen
al enige jaren werden gedoogd. Op de website van Robbie’s worden deze aangeboden onder de noemer ‘Sms2Win’.
 
De zondag vermoorde partijleider van Pueblo Soberano, Helmin Wiels, verzette zich een paar dagen en zelfs enige uren voor zijn dood fel tegen deze manier van onwettige lotenverkoop en sprak van grootschalige illegale praktijken die hij bij de autoriteiten zou aankaarten. Afgelopen vrijdag diende hij daarom een brief met 31 vragen omtrent dit onderwerp in bij zowel de minister van Justitie Nelson Navarro, minister van Financiën José Jardim, minister van
Economische Ontwikkeling Steven Martina en minister Earl Balborda van Verkeer en Communicatie als bij regulator Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U) en het Openbaar Ministerie.
 
Overheidsstichting Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Economische Ontwikkeling, destijds Schotte’s partijgenoot Nasser El Hakim. Vergunningen vallen echter onder het ministerie van Algemene Zaken van de minister-president alsmede Wetgeving & Juridische
Zaken; de aanvraag door Lucky Seven werd na advies van WJZ en FWNK - negatief, vanwege het ontbreken van de wettelijke kaders - door de handtekening van Schotte afgewezen.
 
Het huidige beleid van de overheid is gericht op het verkopen van loten middels een lokaliteit (nummerverkoopkantoortjes langs de weg) dan wel huis-aan-huisverkopers, schrijft Schotte eind 2011. Robbie’s biedt dan al ruim drie jaar sms-loten aan. Schotte schrijft dat de regering ‘reeds doende is onderzoek te plegen’ naar
de verkoopwijze via sms, met name welke complicaties dit heeft voor de bestaande wettelijke regelingen en handhavingmechanismen ten aanzien van lotenverkoop.
 
,,Een en ander zodat de nodige wijzigingen in beleid en eventueel ook in wettelijke regelingen binnen korte tijd kunnen worden doorgevoerd, teneinde een maatschappelijke verantwoorde loterij middels sms mogelijk te maken.” Schotte belooft de concurrent van Robbie’s hierover te berichten zodra het nieuuwe beleid is vastgesteld.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.