Verwijt Raad van Toezicht Advocatuur aan Marije Vaders

WILLEMSTAD - Advocaat Marije Vaders is op de vingers getikt door de Raad van Toezicht op de Advocatuur. Zij verdedigde de belangen van twee verdachten in dezelfde drugszaak en heeft daarbij belangenverstrengeling  niet voldoende in ogenschouw genomen, aldus de Raad in een beslissing van afgelopen vrijdag. Het Openbaar Ministerie had een klacht daarover ingediend.
 
Volgens de Raad kan belangenverstrengeling ontstaan als bijvoorbeeld de ene verdachte verklaart dat hij handelt in opdracht van de ander. In dit geval gebeurde dat ook in hoger beroep.
 
De raad merkt overigens op dat advocaten wel vaker deze gedragsregel overtreden. Om deze reden krijgt Vaders geen waarschuwing, wat normaal zou zijn in zo’n zaak. Haar wordt verweten in strijd met de gedragsregels van de advocatuur te hebben gehandeld. De Raad roept de Orde van Advocaten op beter op haar eigen gedragsregels te letten.
 
De Raad van Toezicht op de Advocatuur stelt dat Marije Vaders heeft gehandeld in strijd met lid 1 van gedragsregel 6 van de advocatuur. Daarin staat dat een advocaat zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen mag belasten als de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of als dat aannemelijk is of wordt. In het tweede lid wordt een advocaat verplicht zich geheel uit een zaak terug te trekken zodra een belangenconflict dreigt en de verdediging van één van de cliënten gevaar loopt.
 
In haar uitspraak concludeert de Raad dat het in praktijk niet ongebruikelijk is dat een strafadvocaat tegelijkertijd meerdere medeverdachten van dezelfde ten laste gelegde feiten vertegenwoordigt. Daardoor wordt de indruk gewekt dat de strafadvocatuur het belang van het naleven van gedragsregel 6 lid 1 en 2 niet al te nauw neemt. Ook stelt de Raad dat de strafadvocatuur de indruk wekt daarmee niet het belang van de cliënt voorop te stellen maar het eigen belang. De Raad vindt dat deze indrukken dienen te worden voorkomen en vraagt de strafadvocatuur via de Deken van de Orde van Advocaten om aandacht voor het vorenstaande vragen en wijzen op de consequenties van het niet naleven van deze gedragsregel.
 
Om deze reden heeft advocaat Marije Vaders niet de straf gekregen die de Raad onder normale omstandigheden in deze passend zou hebben gevonden, te weten de straf van een enkele waarschuwing. In plaats daarvan wordt in de uitspraak volstaan met de constatering dat Vaders heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels.

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?