Vergissing of corrupte rechters?

Door Eldon ‘Peppie’ Sulvaran 
Met het verwijt ‘beschadiging van de rechtsstaat’ moet men altijd zuinig zijn. 
De beschikking van de wrakingskamer van 6 januari 2014 is dan toch weer een loepzuiver staaltje van een ‘onder elkaar’-situatie. Niks verzwegen, bijgepoetst of net een beetje mooier gemaakt. 
Nee, drie rechters waren er weer eens voor gaan zitten, achter hun toetsenbordje. En hebben complete teksten bij een nooit gehouden zitting verzonnen. Het Hof bleek in deze zaak een hele beschikking te hebben gefabriceerd, ondertekend en al.
Rechtercollega’s hebben het omstreden handelen van de gewraakte rechter in een wrakingsprocedure een ‘vergissing’ genoemd. Maar dit is natuurlijk veel groter. De zitting heeft nooit plaatsgevonden en de inhoud van de beschikking is gemanipuleerd, onjuist weergegeven en dus gewoon verzonnen.
De rot zit behoorlijk diep bij dit Hof. Corrupte rechters zijn de nachtmerrie van de rechtsstaat. Deze beschikking is niet het topje van een ijsberg, maar tekenen van een structureel probleem. Dit gevecht gaat in de kern om een andere norm: de rechter dient integer te zijn en was dat hier niet.
 
Hoofdpunt lijkt mij dat tegen keihard liegende en valsheid in geschrifte plegende rechters maatregelen genomen moeten worden. Zwijgen is geen optie. Dan zal het alleen maar erger worden.
 
Hoe kun je als rechter volhouden dat er sprake is van een vergissing? Het zijn niet één maar zelfs twee beschikkingen van een zitting die nooit heeft plaatsgevonden. Er is zelfs verzonnen wat er door mij werd gepleit.
Valsheid in geschrifte plegende rechters die ermee wegkomen. Het is een droevige situatie en erg beangstigend. Strafadvocaten die geen vertrouwen meer hebben in de rechtspraak? Rechters die corrupt zijn? Ik ben benieuwd wie deze beerput ooit gaat opruimen. Natuurlijk blijft een dergelijke rechter gewoon in dienst. Hij kan vrolijk doorgaan met het vervalsen van beslissingen.
 
Ik weet ook dat deze bedrijfscultuur, die al diep wortel in de organisatie heeft geschoten, zeer hardnekkig is. Dit soort mensen krijgen bij ons een vaste aanstelling en een goed salaris en die zouden dan de integriteit moeten waarborgen.
 
De meest schrijnende uitholling van de rechtsstaat komt toch echt van binnen.
 
Nog altijd sluiten de rijen zich en wordt allerminst afstand genomen van de ‘liegende, rommelende en valsheid in geschrifte plegende rechter’. Meest kwalijke is dat op grond van feiten en omstandigheden welke bij dezelfde rechters leiden tot vlotte veroordelingen van burgers, tot diametraal andersluidende inzichten wordt gekomen zodra eigen collega’s in beeld komen.
 
De beerput wordt onder aanvoering van hetzelfde Hof – met de ‘vergissing’-constructie – snel toegedekt en leidde weer tot het (helaas) weinig verrassende oordeel dat er feitelijk niets aan de hand was.
En dan hebben wij het over rechters die valsheid in geschrifte hebben gepleegd in twee varianten: door het valselijk opmaken van twee beschikkingen in dezelfde zaak en door het inbrengen van die valselijk opgemaakte stukken wetende dat zij vals zijn met geen ander doel dan ze voor echt en onvervalst te laten doorgaan. Lees de wet er maar op na.
 
Volgens het Hof is de verdachte destijds niet benadeeld. In beide valselijk opgemaakte beschikkingen van een nimmer gehouden zitting, staat echter dat er zich voorts voldoende belastende gegevens in het dossier bevinden om tot een veroordeling te komen.
 
Deze zelfde magistraten nemen nog dagelijks de burger de maat. Zij vervolgen en berechten dat het een aard heeft, niet gehinderd door de druipende boterberg die van hun hoofden glijdt.
 
Zij leven in ons midden vanuit een superioriteitsovertuiging: ‘Wij zijn sterk, wij zijn dus niet slecht. Wij zijn beter en dus sterker. Anderen moeten alles van ons aanvaarden en daar blijk van geven. Ze behoren zich ook valsheden te laten welgevallen en rechten te laten ontnemen. Zij mogen ons haten, als ze ons maar vrezen’.
 
Ik weet het wel: de tijden zullen grimmig worden. Maar zelfs aan de rand van het graf zal ik nog zeggen: dit verdom ik te accepteren.
 
Eldon ‘Peppie’ Sulvaran is advocaat bij het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson op Curacao.

Overleg justitiƫle samenwerking tussen Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten geslaagd

DEN HAAG - Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.

Cannabis farming, animal cruelty laws among US Party focus points

PHILIPSBURG– A tolerance policy for the decriminalisation of possession, use and cultivation of cannabis, permitting cannabis farming for medicinal and recreational purposes, and pursuing a law on animal cruelty are amongst the many issues on which United St. Maarten Party (US Party) wants to focus this year.

Marinier krijgt drie maanden voor veroorzaken auto-ongeluk

PHILIPSBURG/ARNHEM – Meer dan een jaar na dato krijgt Patricia Lynch naar eigen zeggen eindelijk erkenning: de Nederlandse marinier die haar in de nacht van 4 mei 2019 meesleepte in een auto-ongeluk op Sint-Maarten, krijgt drie maanden militaire detentie.