Vergissing of corrupte rechters?

Door Eldon ‘Peppie’ Sulvaran 
Met het verwijt ‘beschadiging van de rechtsstaat’ moet men altijd zuinig zijn. 
De beschikking van de wrakingskamer van 6 januari 2014 is dan toch weer een loepzuiver staaltje van een ‘onder elkaar’-situatie. Niks verzwegen, bijgepoetst of net een beetje mooier gemaakt. 
Nee, drie rechters waren er weer eens voor gaan zitten, achter hun toetsenbordje. En hebben complete teksten bij een nooit gehouden zitting verzonnen. Het Hof bleek in deze zaak een hele beschikking te hebben gefabriceerd, ondertekend en al.
Rechtercollega’s hebben het omstreden handelen van de gewraakte rechter in een wrakingsprocedure een ‘vergissing’ genoemd. Maar dit is natuurlijk veel groter. De zitting heeft nooit plaatsgevonden en de inhoud van de beschikking is gemanipuleerd, onjuist weergegeven en dus gewoon verzonnen.
De rot zit behoorlijk diep bij dit Hof. Corrupte rechters zijn de nachtmerrie van de rechtsstaat. Deze beschikking is niet het topje van een ijsberg, maar tekenen van een structureel probleem. Dit gevecht gaat in de kern om een andere norm: de rechter dient integer te zijn en was dat hier niet.
 
Hoofdpunt lijkt mij dat tegen keihard liegende en valsheid in geschrifte plegende rechters maatregelen genomen moeten worden. Zwijgen is geen optie. Dan zal het alleen maar erger worden.
 
Hoe kun je als rechter volhouden dat er sprake is van een vergissing? Het zijn niet één maar zelfs twee beschikkingen van een zitting die nooit heeft plaatsgevonden. Er is zelfs verzonnen wat er door mij werd gepleit.
Valsheid in geschrifte plegende rechters die ermee wegkomen. Het is een droevige situatie en erg beangstigend. Strafadvocaten die geen vertrouwen meer hebben in de rechtspraak? Rechters die corrupt zijn? Ik ben benieuwd wie deze beerput ooit gaat opruimen. Natuurlijk blijft een dergelijke rechter gewoon in dienst. Hij kan vrolijk doorgaan met het vervalsen van beslissingen.
 
Ik weet ook dat deze bedrijfscultuur, die al diep wortel in de organisatie heeft geschoten, zeer hardnekkig is. Dit soort mensen krijgen bij ons een vaste aanstelling en een goed salaris en die zouden dan de integriteit moeten waarborgen.
 
De meest schrijnende uitholling van de rechtsstaat komt toch echt van binnen.
 
Nog altijd sluiten de rijen zich en wordt allerminst afstand genomen van de ‘liegende, rommelende en valsheid in geschrifte plegende rechter’. Meest kwalijke is dat op grond van feiten en omstandigheden welke bij dezelfde rechters leiden tot vlotte veroordelingen van burgers, tot diametraal andersluidende inzichten wordt gekomen zodra eigen collega’s in beeld komen.
 
De beerput wordt onder aanvoering van hetzelfde Hof – met de ‘vergissing’-constructie – snel toegedekt en leidde weer tot het (helaas) weinig verrassende oordeel dat er feitelijk niets aan de hand was.
En dan hebben wij het over rechters die valsheid in geschrifte hebben gepleegd in twee varianten: door het valselijk opmaken van twee beschikkingen in dezelfde zaak en door het inbrengen van die valselijk opgemaakte stukken wetende dat zij vals zijn met geen ander doel dan ze voor echt en onvervalst te laten doorgaan. Lees de wet er maar op na.
 
Volgens het Hof is de verdachte destijds niet benadeeld. In beide valselijk opgemaakte beschikkingen van een nimmer gehouden zitting, staat echter dat er zich voorts voldoende belastende gegevens in het dossier bevinden om tot een veroordeling te komen.
 
Deze zelfde magistraten nemen nog dagelijks de burger de maat. Zij vervolgen en berechten dat het een aard heeft, niet gehinderd door de druipende boterberg die van hun hoofden glijdt.
 
Zij leven in ons midden vanuit een superioriteitsovertuiging: ‘Wij zijn sterk, wij zijn dus niet slecht. Wij zijn beter en dus sterker. Anderen moeten alles van ons aanvaarden en daar blijk van geven. Ze behoren zich ook valsheden te laten welgevallen en rechten te laten ontnemen. Zij mogen ons haten, als ze ons maar vrezen’.
 
Ik weet het wel: de tijden zullen grimmig worden. Maar zelfs aan de rand van het graf zal ik nog zeggen: dit verdom ik te accepteren.
 
Eldon ‘Peppie’ Sulvaran is advocaat bij het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson op Curacao.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.