Prof. dr. Dirk (Dick) de Waard aanvaardt hoogleraarsambt aan de UoC

WILLWMSTAD - Op 16 oktober heeft prof. dr. Dirk de Waard zijn oratie getiteld: “De bomen en het bos” aan de Universiteit van Curaçao (UoC) gehouden.
 
De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez heeft prof. dr. De Waard benoemd tot buitengewoon hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.
 
In zijn oratie vertelde dhr. De Waard dat een groeiend aantal oernemingen sinds de jaren 90 van de vorige eeuw een duurzaamheidsverslag publiceren. 
 
Daarin geven zij inzicht in de prestaties van de onderneming op het gebied van financiën, milieu, mens en maatschappij. Uit onderzoeken blijkt, dat vrijwel alle grote ondernemingen wereldwijd al en duurzaamheidsverslag publiceren. Ondertussen hebben op mondiaal niveau en op nationaal niveau in een veelheid aan landen, organisaties al raamwerken voor deze verslagen opgesteld. Deze verslaggeving gebeurt echter op een vrijwillige basis. 
 
Alleen in Zuid Afrika is dit bij wet geregeld. Deze verslagen worden elk jaar omvangrijker. Veel beursgenoteerde ondernemingen publiceren in deze jaarverslagen een overdaad aan informatie. Daar komt bij dat de informatievraag van stakeholders ook toeneemt en dan is het de vraag of ondernemingen nog in staat zijn om echt transparant te zijn in de wirwar van verslaggevingsvoorschriften en -richtlijnen. De verslagen zijn vaak zo omvangrijk geworden, dat het eigenlijk niet meer goed mogelijk is om op basis van het verslag een goed beeld te krijgen van de prestaties van de onderneming. Daarnaast is een tendens waarneembaar, dat de
duurzaamheidsverslagen worden gecombineerd met de reguliere jaarverslagen. 
 
Het is voor ondernemingen zeer moeilijk om de juiste informatie met de juiste dosering in het verslag op te nemen. Daarnaast biedt het vrijwillige karakter van deze vorm van verslaggeving de onderneming ook ruimte om met de verstrekte informatie de beeldvorming van de lezer te beïnvloeden. 
 
Kortom: is de lezer nog wel in staat om in de veelheid aan informatie nog een goed beeld te krijgen, of ziet hij door de bomen het bos niet meer?
 
Dick de Waard is sinds 1992 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar hij in 2011 het ambt van hoogleraar Auditing heeft aanvaard. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Vakgroep Accountancy bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen op basis van zijn proefschrift getiteld: “Toezicht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.
 
Van 1977 tot 2013 is hij (35 jaar) als openbaar accountant werkzaam geweest bij Ernst & Young Nederland LLP (en haar rechtsvoorgangers), waar hij in 1995 is toegetreden tot de maatschap. Vanaf dat moment heeft hij zich gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken en de verslaggeving daarover. Hij heeft voor Ernst & Young Nederland de controle- en adviespraktijk op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving ontwikkeld, heeft daarbij een groot aantal (inter)nationale ondernemingen geadviseerd en heeft aan deze specialistische groep tot 2013 leiding gegeven. 
 
Op dit moment is hij lid van de stuurgroep Integrated Reporting en Integrated Assurance van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.