Prosecution in Buncamper investigation

PHILIPSBURG - The Public Prosecution Service promised to take a decision about the prosecution in the Buncamper investigation before December 1, 2014.
 
The public prosecutor has decided that the 47-year-old suspect Maria Buncamper-Molanus will be summoned. She will have to stand trial for tax fraud, fraud and participation in a criminal organization.
 
The Buncamper case concerns an investigation regarding a transaction with a piece of land, that was given in long lease by the country Sint Maarten. The so called pro forma / pre-trial hearing in this case is scheduled for January 7, 2015.
 
 
Vervolging in Buncamper-zaak
 
Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd vóór 1 december 2014 een vervolgingsbeslissing in genoemd onderzoek te nemen.
 
Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie besloten dat de 47-jarige verdachte Maria Buncamper-Molanus gedagvaard zal worden. Zij zal moeten terecht staan wegens belastingfraude, valsheid in geschrifte en deelneming aan een criminele organisatie.
 
De Buncamper zaak betreft een onderzoek naar aanleiding van een transactie met een stuk grond dat door het land Sint Maarten in erfpacht was uitgegeven. De regiezitting in deze zaak is gepland op 7 januari 2015.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.