Wetsvoorstel geregistreerd partnerschap op Aruba ook voor gelijke seksen

ORANJESTAD — Er is een wetsvoorstel ingediend voor geregistreerd partnerschap. Dat laat Richie Kock, advocaat bij James Martin & Associates, weten.
 
Met deze stap introduceert Aruba de mogelijkheid voor partners van gelijk geslacht om een wettelijke relatievorm aan te gaan, aldus de advocaat. “Het gelijktrekken van gelijke rechten”, reageert Maikel Kelly van homobelangenorganisatie Alfa op het voor hem verheugende nieuws..
 
Directeur George Croes van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) beaamt dat het ontwerp van een algemene herziening op het Burgerlijk Wetboek al bij de Staten ligt. “Maar ik ben niet op de hoogte of de invoering van het geregistreerd partnerschap, alsook voor gelijke seksen wordt opgevoerd. Het kan zijn dat dit vanuit de Staten ter sprake komt, maar niet vanuit de overheid.” Directie Wetgeving bereidt regeringsvoorstellen voor die na het doorlopen van een wetgevingstraject bij de Staten terechtkomen. “En daar wordt het dan goed- of afgekeurd”, aldus Croes. Advocaat Kock stelt echter het nieuws van een wetsvoorstel voor geregistreerd partnerschap uit betrouwbare bron vernomen te hebben.
 
Homohuwelijk
 
Het geregistreerd partnerschap bestaat in Nederland al sinds 1998 en had als voornaamste doel om voor partners van gelijk geslacht een wettelijke relatievorm te scheppen. Andere redenen waren het toenemend aantal buitenechtelijke kinderen en ongehuwd samenwonen. Een argument was dat het onrechtvaardig bleek dat bepaalde rechten wel voor heteroseksuele gehuwden golden, maar niet voor partners van hetzelfde geslacht. Denk hierbij aan onder andere gemeenschap van goederen, erfenis, erkenning kinderen, gezag kinderen en pensioen. Op Aruba was in 2004 een spraakmakend geval waarbij twee vrouwen hun huwelijksakte (in Nederland voltrokken) in het bevolkingsregister hier wilden laten opnemen. Er ontstond grote ophef en werd aanvankelijk geweigerd. Uiteindelijk bepaalde het gerecht dat het moest kunnen. “Met de introductie van geregistreerd partnerschap zou een eerste wettelijke basis voor het ‘homohuwelijk’ gelegd zijn. Definitieve invoering van de wet die twee personen van hetzelfde geslacht toestaat te trouwen is een kwestie van tijd en lijkt onvermijdelijk”, denkt Kock. Op de eilanden die bij Nederland horen kunnen homoparen trouwen, maar voor Aruba, Curaçao en St. Maarten geldt dit niet, terwijl ze wel onder het Koninkrijk vallen.
 
Vooruitstrevend
 
“Zeker een positieve ontwikkeling, die nog steeds een wens is van Alfa en de homogemeenschap van Aruba. Het is een eerste stap naar het huwelijk. Ik heb zelf het proces meegemaakt: eerst partnerschap registratie en een jaar later het huwelijk’, aldus Kelly. Zo laat je eerst de gemeenschap wennen aan een registratie, waarna het huwelijk volgt, is zijn mening. “Volgens mij is Aruba dan het eerste land in het Caribische gebied waar getrouwd kan worden door gelijke seksen, zeker een impuls voor de regio. Aruba kan laten zien dat we een vooruitstrevend eiland zijn. Uitgangspunt is dat een echtelijke verbintenis tussen twee personen iets moois is. Het gelijktrekken van gelijke rechten hoort daarbij.” Bovendien oppert Kelly dat het ook een stimulans is voor de economie. “Een trouwerij kost geld en dat wordt nu buiten het eiland besteedt.” Hij ziet deze stap ook als een acceptatie van de homogemeenschap. “Door het zien dat homoparen op Aruba kunnen trouwen, gelukkig kunnen zijn en ook samen hun leven kunnen delen.” Hij verwacht zeker protest vanuit de kerken die volgens hem de homogemeenschap vaker als zondebok neerzetten. “Laten we duidelijk zijn: het gaat niet om het huwelijk in de kerk. Dan zou Aruba wegbranden in de hel. Ja, het was heel warm vandaag.”
 
Navraag bij AVP-parlementariër Donny Rasmijn waar het wetsvoorstel vandaan komt en hoe hij er tegenover staat levert geen duidelijk antwoord op. “Ik moet nagaan hoe dit in elkaar zit.”
 
Amigoe

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.