Prosecutor Ryan Autar released from police custody

PARAMARIBO – The examining judge released Prosecutor Ryan Autar at the request of defense attorneys Hemradj Matawli and Irvin Kanhai. Autar had been arrested and charged with accepting bribes, abuse of power, extortion and embezzlement.
 
Defense Attorney Matawli on Friday confirmed that his client has been released from police custody.
 
It is not clear yet if the Public Prosecutor’s Office will lodge an appeal against the examining judge’s decision.
 
 
Ryan Autar mag van RC naar huis; OM tekent hoger beroep aan
 
 
PARAMARIBO - De rechter-commissaris heeft vandaag besloten dat de verdachte Ryan Autar (substituut officier van justitie) onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld.
 
Starnieuws verneemt dat het Openbaar Ministerie (OM) intussen beroep bij het Hof van Justitie heeft aangetekend tegen dit besluit. 
 
De twee raadslieden, Hemradj Matawlie en Irwin Kanhai, hebben het verzoek bij de rechter-commissaris ingediend om hun cliënt in vrijheid te stellen. Kanhai zegt aan Starnieuws dat indien het hoger beroep correct wordt ingediend, Autar dan nog niet op vrije voeten komt. Het Hof van Justitie zal in drie dagen een besluit nemen. 
 
Rechter-commissaris Dinesh Sewratan heeft overwogen dat er voldoende feiten en omstandigheden zijn die een redelijk vermoeden opleveren dat de verdachte de strafbare feiten, die hem verweten worden, heeft begaan. Intussen zijn zes getuigen onder ede gehoord. Het gerechtelijk vooronderzoek is afgesloten. Nu het verzoek tegen de verdachte is afgerond, is er geen dringende noodzakelijkheid aanwezig, om de verlengde inverzekeringstelling te continueren. De verdere vrijheidsbeneming van de verdachte wordt volgens de rechter-commissaris daarom onrechtmatig geacht. 
 
De raadslieden hebben het verzoek tot invrijheidstelling mede op basis van artikel 54 A van het Wetboek voor Strafvordering gedaan. Een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande in de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de officier van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de gegevens ontoegankelijk te maken. 
 
De vervolgingsambtenaar had vanaf het begin ontkend en meende onschuldig te zijn. Autar zou frauduleuze handelingen gepleegd en gelden hebben ontvangen in ruil voor het teruggeven van ingevorderde rijbewijzen. 
 
De substituut officier van justitie werd op 20 april voorgeleid bij hoofdofficier Garcia Paragsingh. De inverzekeringstelling werd toen verlengd. De rechtmatigheidstoetsing werd bevestigd door de rechter-commissaris. 
 
In deze zaak werd eerst een beveiligingsambtenaar aangehouden. Uit het onderzoek bleek dat er tegen de instructies en richtlijnen van het OM was gehandeld. Toen Autar in beeld kwam, heeft de waarnemend procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday, de recherche gevraagd om een onderzoek tegen hem in te stellen. Autar wordt verdacht van geld accepteren om ingevorderde rijbewijzen terug te geven. Dit is een onrechtmatige handeling en strijdig met de richtlijnen van het OM.
 
Netwerk Starnieuws Suriname
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.