‘Centrale Bank greep niet in bij miljoenenfraude Girobank’

WILLEMSTAD — Oppositiepartij MFK heeft opnieuw vragen gesteld over de miljoenenverduistering bij de Girobank.
 
Een verzoek van de fractie om een Centrale Commissie-vergadering in bijzijn van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) en de Raad van Commissarissen van de toezichthouder, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), is al tot twee keer toe afgewezen.
 
Nu stelt de fractie opnieuw een serie vragen over de verduisteringskwestie. Vorig jaar werd de Girobank onder curatele gesteld en meer dan een week geleden werd door de bank zelf aangifte gedaan tegen twee oud-directeuren (Eric Garcia en Stephen Capella) wegens verduistering. De CBCS heeft hierin volgens fractieleider Gerrit Schotte een kwalijke rol gespeeld door onvoldoende toezicht uit te oefenen, waardoor de fraude mogelijk werd gemaakt. Zoals bekend zijn Schotte en directeur Emsley Tromp van de Centrale Bank geen vrienden. Ten tijde van het kabinet-Schotte vlogen de beschuldigingen over en weer.
 
Volgens MFK maken klanten en spaarders bij de Girobank zich ernstig zorgen over de situatie. Daarom wil de fractie dat minister Jardim zo snel mogelijk antwoord geeft op de vragen. Niet binnen de gestelde zes weken, maar binnen drie weken. Anders ziet de partij zich genoodzaakt wederom een vergadering aan te vragen, maar nu een openbare Statenvergadering.
 
Schotte noemt het meedogenloos dat een bankdirecteur zijn eigen bank besteelt door transacties met een Venezolaanse groep en daardoor zijn eigen cliënten en spaarders dupeert. Maar ook dat er niet eerder is ingegrepen door de Centrale Bank. Hij beticht Tromp ervan vriendjespolitiek te hebben bedreven met de oud-directeur van de Girobank tegen wie nu aangifte gedaan is.
 
Ondertussen is de Girobank nog wel de huisbankier van de overheid en dus behoeft deze extra streng toezicht. Maar het blijft vanuit de regering angstvallig stil over de Girobank, aldus Schotte. Net zoals ook de media stil blijven, of Statenleden die hun zetel hebben meegenomen om de regering te laten vallen. Schotte doelt hiermee op Glenn Sulvaran, oud-PAR-lid en nu Onafhankelijk Statenlid namens wie Jardim minister is. Schotte: “Ze blijven stil omdat ze zelf financieringen bij deze bank hebben voor uitbreiding van hun activiteiten of deze leningen zelfs zijn kwijtgescholden.” Schotte vergelijkt de verduisteringszaak met die van de FCIB van John Deuss die in Nederland veroordeeld is voor verduistering. Het Openbaar Ministerie in dat land haalde tijdens de zaak hard uit naar de nalatigheid van de CBCS en haar directeur.
 
Amigoe

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.