Gilbert Cijntje ‘Race bestuurvoorzitterschap PS nekte Asjes’

WILLEMSTAD — Premier Ivar Asjes had zijn politieke carrière kunnen verlengen als hij zich niet verkiesbaar had gesteld voor het voorzitterschap van Pueblo Soberano (PS).
 
Dat zegt politicoloog en wetenschappelijk onderzoeker Gilbert Cijntje.
 
Dat Asjes nu moet opstappen is volgens hem het gevolg geweest van het feit dat Asjes zich kandidaat had gesteld voor de voorzitterschap van de coalitiepartij.
 
“Tijdens dat proces hebben de partijen zich op een minder nette manier over elkaar uitgelaten. De partijen zijn zo ver uit elkaar geraakt.”
 
Asjes had volgens Cijntje maanden terug moeten opstappen.
 
“Het is ondenkbaar dat in een land de minister-president niet op goede voet staat met de fractie die hem zelf heeft voorgesteld als premier.”
 
“Het feit dat er zo lang is gewacht komt door onenigheid binnen de partij zelf. Pueblo Soberano heeft geen duidelijke leider. 100 leden betekent 100 ideeën. Dat is moeilijk om tot besluitvorming te geraken. Zijn vertrek had veel eerder moeten gebeuren dan nu”,
 
aldus Cijntje die in zijn dagelijkse functie als directeur van ICUC onderzoek doet naar politieke ontwikkelingen.
 
 
GESCHILLENREGELING
Een van de pijnpunten was de houding die Asjes aannam ten aanzien van de geschillenregeling voor het Koninkrijk.
 
“Om een heel recent voorbeeld te noemen: de fractie denkt daar heel anders over dan de premier. Daarom is de motie om tot een geschillenregeling te komen ook door het parlement heen gejaagd”,
 
zegt Cijntje.
 
“Asjes wordt door PS verweten door een veel te positieve houding in te nemen ten aanzien van de Nederlandse regering. Dat is duidelijk geworden bij de geschillenregeling. Ondanks dat de motie is aangenomen, blijft de vraag of Asjes deze zou gaan uitvoeren.”
 
Ook de positie van de gevolmachtigde minister in Den Haag, Marvelyne Wiels, was een discussiepunt tussen Asjes en de fractie.
 
“De premier houdt de gevolmachtigde minister de hand boven het hoofd terwijl de partij het daar niet mee eens is. Wiels heeft de parlementariërs publiekelijk naar hun moer gestuurd en heeft hen verantwoordelijk gehouden voor de moord van hun leider Helmin Wiels”,
 
vertelt Cijntje. Dat de PS-fractie tijdens een openbare Statenvergadering over het rapport van de Ombudsman Wiels niet is afgevallen, neemt niet weg dat ze haar liever kwijt dan rijk zijn. Cijntje:
 
“Het is een politiek spel. Aan de ene kant zorgen dat je eigen gevolmachtigde minister niet naar huis wordt gestuurd, zodat de oppositie daar niet van profiteert, maar aan de andere kant buiten de Statenvergadering zeggen dat haar positie onhoudbaar is.”
 
 
WHITEMAN
Dat minister van Gezondheid Ben Whiteman naar voren is geschoven als interim-premier was volgens de politicoloog ook de enige logische optie voor de partij.
 
“Er zijn mensen die de ambitie hebben om premier te worden, maar als parlementariër kunnen ze die functie niet vervullen. Als een van de vijf parlementariërs minister wordt, is Asjes aan bod om een zetel in de Staten te nemen. Daardoor wordt de macht van Pueblo Soberano minder doordat ze een van de vijf zetels kwijtraken”,
 
aldus Cijntje.
 
PS-ministers Irene Dick of Ruthmilda Larmonie-Cecilia waren volgens hem geen reële opties.
 
“Dat komt doordat ze minder lang in het kabinet zitten en ten tweede heeft minister Whiteman toch wel vervelende beslissingen moeten nemen en heeft dat doorstaan. Daarnaast weet hij door zijn jarenlange ervaring binnen het ambtelijk apparaat hoe het er in de overheid aan toegaat.”
 
Whiteman zal drie maanden twee portefeuilles onder zich hebben. Die van Algemene Zaken en die van Gezondheid, Milieu en Natuur. Cijntje schat dat de partij naar een nieuwe minister van Gezondheid zal zoeken.
 
“Hij kan het moeilijk een jaar volhouden met zware dossiers als het nieuwe ziekenhuis, de basisverzekering ziektekosten en de transitieperiode van het St. Elisabeth Hospitaal.”
 
 
POLITIEK DIER
Zaterdag is er een bijeenkomst met leden van PS. De politicoloog verwacht dat de meerderheid van de leden met de gang van zaken zal instemmen.
 
“Asjes heeft zich teruggetrokken omdat hij wist dat hij niet voldoende aanhang had in de partij. Dat zag je toen hij zich kandidaat stelde voor de functie van bestuursvoorzitter van Pueblo Soberano. Zijn politieke carrière is voornamelijk door de discussie rondom de strijd voor het voorzitterschap geëindigd. Dan blijft het de vraag of hij nog een ander politiek leven heeft door een nieuwe partij te beginnen of door zich aan te sluiten bij een bestaande partij.”
 
Cijntje verwacht dat Asjes terugkeert in de politiek.
 
“Misschien niet direct, maar na een bepaalde periode. Hij is wat je in het Nederlands noemt een politiek dier.”
 
Het kabinet-Asjes heeft zich als geheel niet geliefd gemaakt bij de lokale bevolking. Dat komt niet alleen vanwege de maatregelen die zijn genomen, maar ook door de beloftes die niet zijn nagekomen, zegt Cijntje. Zo is de economie na de invoering van de bezuinigingsmaatregelen niet aangetrokken en zijn er geen nieuwe volkswoningen gebouwd terwijl de vraag hoog is.
 
“Het kabinet heeft op alle terreinen een inconsistent beleid gevoerd”, aldus Cijntje.
 
ISA
Het is niet de eerste keer dat een premier ontslag neemt nadat hij wordt weggestuurd door zijn partij. Op 27 mei 1971 nam premier Ronchi Isa ontslag en werd hij vervangen door Otto Beaujon. Leuk om te vermelden is dat Beaujon net als Whiteman minister van Volksgezondheid was.
 
Bron: Amigoe

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.