Nieuwe politieke partij voor Marilyn Moses

WILLEMSTAD — Marilyn Moses gaat een nieuwe politieke partij oprichten. Dat zei zij vanmorgen in een interview op Radio Direct.
 
Voordat ze haar ontslagbrief bij Pais vrijdag indiende speelde de parlementariër met het idee om een stichting op te richten. De plannen voor die stichting worden nu omgezet naar de politieke beweging van Moses. Dat zij de leider van die partij wordt is niet automatisch. “We kijken wie de beste leider is”, aldus Moses die verder geen namen noemde.
 
Moses gaat zoals bekend verder als onafhankelijk Statenlid. Haar rol als volksvertegenwoordiger noemt ze een roeping die niemand van haar kan afpakken.
 
De extra besparingsmaatregelen die in de ontwerpbegroting 2016 zijn verwerkt waren voor Moses de aanleiding om vrijdag de stekker uit het kabinet-Whiteman te trekken. De initiële projectie van een economische groei van 1,1 procent in 2016 komt voor Moses niet overeen met de maatregelen die de overheid wil nemen om de uitgaven te verlagen. “Als de begroting gebalanceerd is, is de urgentie om te bezuinigen er niet meer”, aldus Moses. Ze wordt dagelijks door mensen op straat aangesproken die vertellen dat ze hard getroffen zijn door alle maatregelen die sinds 2013 zijn doorgevoerd. Er moet volgens haar aandacht komen voor de groep in de samenleving die in armoede leeft. “Er zijn mensen die niets te eten hebben. Waarom kon er niet gewacht worden met het nemen van extra maatregelen?”, aldus Moses.
 
Op de vraag waarom ze niet eerst heeft geprobeerd de ontwerpbegroting gewijzigd te krijgen door haar stem in het parlement te laten klinken, reageerde Moses met: “Deze regering drukt dingen door en gaat dan verder met de orde van de dag.” Een voorbeeld hiervan is de bevriezing van de loontrede van ambtenaren. Het parlement heeft deze wetswijziging nog niet goedgekeurd, maar de regering heeft de effecten hiervan al in de ontwerpbegroting verwerkt. Moses maakte zich hier kwaad over.
 
Ook voelde ze dat ze er alleen voor stond in haar fractie. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Centrale Commissie was ze de enige van de Pais-fractie die die week was komen opdagen. Eugene Cleopa’s schoonmoeder was overleden. Daarom zat hij in Colombia voor de begrafenis. Dat hij die hele week niet in het parlement te zien was vond Moses niet te rechtvaardigen. Ook Pais voorman Alex Rosaria bevond zich in het buitenland. Daarvan had hij haar niet op de hoogte gesteld. Slechts partijgenoot en tevens Statenvoorzitter Mike Franco was in het parlement aanwezig.
 
Het welzijn van de Curaçaose bevolking is haar grootste prioriteit. “Ik ben er voor het volk, voor niemand anders. Ik ben niet de politiek ingegaan omdat ik het nodig heb. Ik heb mijn steun aan de regering ingetrokken voor het volk”, zegt Moses. In het radio-interview vertelde ze hoe ze zelf uit de armoede is geklommen. “Armoede is geen bedreiging voor mij.” Er gingen geruchten de ronde dat Moses haar steun aan de coalitie introk omdat haar partij een oud dispuut over haar rechtspositie niet wilde regelen. Moses ontkende dit. “Ik ben geen vrouw met honger. Het gaat niet om mij. Het draait om het volk.”
 
Volgens Moses functioneert de politieke partij Pais niet naar behoren. Zo werden er partijvergaderingen gehouden buiten het partijgebouw en met ‘anderen’. “Ik kan geen deel uitmaken van zo’n partij. Wel van een georganiseerde partij.” Moses is een van de oprichters van Pais en was sinds de oprichting tot een paar weken terug lid van het partijbestuur.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.