Oud-directeur Girobank Garcia sleept ook voormalig RvC mee in rechtszaak

WILLEMSTAD - Voormalig Girobank-directeur Eric Garcia sleept in de rechtszaak die tegen hem en de oud-financieel directeur is aangespannen ook de toenmalig commissarissen van de bank alsmede de huisaccountant mee.
 
Dat blijkt uit documenten in bezit van de redactie van het Antilliaans Dagblad, zo bericht dit dagblad vandaag. 
 
Garcia was tot het inwerking treden van de noodregeling medio december 2013 chief executive officer (ceo) en daarmee eindverantwoordelijk bij Giro. Even nog bleef hij aan in het bestuur, toen de Centrale Bank CBCS ingreep, maar daarna volgde ontslag. Half 2015 werd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie onder andere van ‘gefabriceerde leningen’. Daar was de (huidige) Girobank-top op grond van onderzoek en rapportages achter gekomen. Deze waren opgesteld door Forensic Services Caribbean en Aligned Management.
 
Girobank was naast de aangifte bij Justitie zelf ook een rechtsprocedure begonnen tegen de ex-directieleden Garcia en Stephen Capella. Garcia, die advocaat Ornelio ‘Kid’ Martina in de arm heeft genomen, wenst de commissarissen van toen en het accountantskantoor dat gedurende betreffende jaren de jaarrekeningen van Girobank hebben goedgekeurd ‘in vrijwaring op te roepen’, zo blijkt uit de stukken.
 
Het komt erop neer, dat Garcia hiermee, in geval hij wordt veroordeeld, tegelijkertijd wil kunnen beschikken over een te executeren vonnis waarin een zestal commissarissen en de accountant worden veroordeeld om aan Garcia te betalen al hetgeen waartoe hij zou moeten voldoen aan Girobank. Het gaat om de commissarissen Anthony Cijntje, Willem van Bokhorst, Philip Martis, Dieudonné van der Veen (allen wonende op Curaçao) en David Hu en Martin Silver (in New York, Verenigde Staten) plus Ernst & Young Accountants.
 
De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de aangifte betrekking op heeft, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer in de periode maart tot mei 2013.
 
De Raad van Commissarissen bestond naast de genoemde leden ook uit Ivan de Windt, die in maart 2013 na twee jaar de functie van commissaris te hebben bekleed aftrad. Hij is niet in vrijwaring opgeroepen door Garcia. De ex-ceo stelt dat indien het door Giro gestelde ‘onverhoopt tot een veroordeling leidt - quod non - dat alle commissarissen die eveneens hun taak niet hebben vervuld (hoofdelijk) aansprakelijk moeten worden gesteld’ vanwege ‘het tekortschieten in hun toezichthoudende taak en vanwege het feit dat zij alsdan nalatig waren geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden’.
 

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.

Uitspraak College van Beroep

ECLI:NL:OGEAA:2014:43
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ORANJESTAD - Gedurende de periode dat appellant in Aruba geen werkelijke verblijfplaats hield, kan hij niet als ingezetene van Aruba worden beschouwd.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.