Oud-directeur Girobank Eric Garcia failliet verklaard

WILLEMSTAD — Oud-directeur van de Girobank Eric Garcia is gisteren door het gerecht failliet verklaard. Garcia die vorige week tijdelijk in vrijheid werd gesteld, is vanmorgen weer aangehouden door het Openbaar Ministerie (OM).
 
Volgens de rechter in Eerste Aanleg is er kans op vluchtgevaar. Daarnaast heeft Garcia tot nu toe weinig blijk van medewerking gegeven.
 
Norman Serphos, woordvoerder van het OM, bevestigt dat Garcia naar de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) op Seru Fortuna is gebracht. Het faillissement werd op 15 september aangevraagd door Valerie Maria. Maria is curator in de faillissementszaak van Banco di Maracaibo en hoopt op deze wijze het geld dat vermoedelijk door Garcia is verduisterd, terug te krijgen. Het draait om ruim 10 miljoen dollar.
 
“Vanaf het moment dat ik aangifte heb gedaan van het verduisterde bedrag is het geld niet meer teruggekomen in de boedel”, legt Maria uit. “Het verduisterde geld is nodig voor de slotuitdeling in het faillissement van Banco Maracaibo.” Een van de manieren om de ruim 10 miljoen dollar op Garcia te verhalen is de faillissementsverklaring. “Dat is een van de manieren om inzicht te kunnen krijgen in zijn vermogen”, aldus Maria.
 
Garcia is volgens Maria niet komen opdagen bij de faillissementszitting. Daardoor is hij ook niet gehoord. “Op grond daarvan is hij in verzet gegaan tegen de faillissementsbeslissing”, legt Maria uit. De rechter moet nu een datum bepalen om Garcia alsnog te horen. Het gerecht in Eerste Aanleg heeft Lizaima Da Costa Gomez benoemd tot curator.
 
 
Cel
 
De failliet verklaarde Garcia is volgens Maria ‘gegijzeld’ op grond van artikel 82 in het faillissementsbesluit. Deze zogenoemde faillissementsgijzeling gebeurt als iemand zijn verplichtingen niet nakomt. Eerder verklaarde Garcia dat het verduisterde geld uiterlijk 15 augustus terug zou zijn. “Dat is niet gebeurd”, zegt Maria. Bij Garcia speelde mee dat hij de rechter-commissaris verkeerd heeft ingelicht ten tijde van zijn medecuratorschap in de faillissementszaak van Banco di Maracaibo. Verder bevindt Garcia zich veelvuldig in Venezuela en de Verenigde Staten. Volgens de rechter is er gegronde vrees dat hij zijn verplichtingen niet na zal komen als hij naar het buitenland ‘vlucht’. Volgens Maria hoeft de inbewaringstelling van Garcia niet lang te duren als hij zijn medewerking verleent.
 
Banco Maracaibo
 
Het faillissement van offshore bank Banco Maracaibo nv werd in augustus 1994 uitgesproken. Garcia werd vervolgens, vanwege zijn kennis van het Venezolaanse bankwezen, tot curator in het faillissement aangesteld. Valerie werd op 11 juli jl. benoemd tot curator. Zij ontdekte vrij snel dat Garcia ruim 10 miljoen dollar had verduisterd en een MCB-rekeningafschrift had vervalst. Garcia wordt hiervoor strafrechtelijk vervolgd. Vorige week is hij in tijdelijke vrijstelling gezet. Wel moest hij zich iedere dag melden bij de politie en is zijn paspoort afgenomen. Volgens het OM is er kans op vluchtgevaar. De faillietverklaring van Garcia is een civiele zaak. De rechter heeft daarom op andere gronden besloten om Garcia aan te houden.
 
Amigoe

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.

Uitspraak College van Beroep

ECLI:NL:OGEAA:2014:43
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ORANJESTAD - Gedurende de periode dat appellant in Aruba geen werkelijke verblijfplaats hield, kan hij niet als ingezetene van Aruba worden beschouwd.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.