First session criminal trial against Tromp on 25 July

WILLEMSTAD - The Public Prosecutor's Office (OM) Curacao has summoned mr. Emsley Tromp on tax fraud. The first session on 25 July will be a court case where the defense can submit investigation requests.
 
The judge will take a final decision on this. When the final court case (inhoudelijke behandeling) will take place depends on these possible further investigation.
 
The Saffier investigation started in 2016 at the Anti-corruption Team (TBO) as part of the RST and in response to persistent media reports about potential financial malpractice committed by suspect. In this investigation, a number of searches were conducted, including at the Central Bank on Curaçao and at the suspects home. Witnesses have also been heard and documents were received from abroad.
 
The investigation led, among other things, to the suspicion that mr. Tromp did not deliberately pay all income received for his retirement benefit to the tax authorities over the period 2006 to 2014. The disadvantage for the country of Curacao is estimated at about 5.5 million guilders.
 
This part of the investigation was finalized this spring and led to the summons for July 25th.
The investigation into the remaining facts is still ongoing.
 
The prosecution decision will be taken later
 
Regiezitting strafzaak tegen Tromp 25 juli 2017
 
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft de heer Emsley Tromp gedagvaard terzake van belastingfraude.
 
De eerste zitting op 25 juli aanstaande zal een regiezitting zijn waar de verdediging onderzoekswensen kan indienen en de rechter hier over een besluit neemt. Wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden hangt van dit mogelijke nadere onderzoek af.
 
Het onderzoek Saffier is begin 2016 gestart bij de Team Bestrijding Ondermijning (TBO, onderdeel van de RST) naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte. In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de Centrale Bank en bij verdachte thuis. Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen.
 
Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5.5 miljoen gulden.
 
Dit gedeelte van het onderzoek is dit voorjaar afgerond en heeft geleid tot de dagvaarding voor 25 juli.
 
Het opsporingsonderzoek naar de overige feiten loopt nog door. Hier zal later een vervolgingsbeslissing over worden genomen.

Airport St. Maarten and NAGICO get one more week to settle insurance claims

PHILIPSBURG--The Court has given Princess Juliana International Airport (PJIA) Operating Company N.V. and National General Insurance Corporation N.V. NAGICO one more week to settle PJIA’s post-Hurricane Irma insurance claims.

Temporary solution found for Kadaster St. Maarten

PHILIPSBURG--A temporary solution is said to have been found to get the Mortgage Conservator and Land Registry (referred to as the Kadaster in Dutch) functioning again.

Justice Week St. Maarten closes with official ceremony

PHILIPSBURG--Prime Minister Leona Romeo-Marlin addressed the audience gathered in front of the Government Administration Building for the celebration of International Justice Day on Sunday.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio