First session criminal trial against Tromp on 25 July

WILLEMSTAD - The Public Prosecutor's Office (OM) Curacao has summoned mr. Emsley Tromp on tax fraud. The first session on 25 July will be a court case where the defense can submit investigation requests.
 
The judge will take a final decision on this. When the final court case (inhoudelijke behandeling) will take place depends on these possible further investigation.
 
The Saffier investigation started in 2016 at the Anti-corruption Team (TBO) as part of the RST and in response to persistent media reports about potential financial malpractice committed by suspect. In this investigation, a number of searches were conducted, including at the Central Bank on Curaçao and at the suspects home. Witnesses have also been heard and documents were received from abroad.
 
The investigation led, among other things, to the suspicion that mr. Tromp did not deliberately pay all income received for his retirement benefit to the tax authorities over the period 2006 to 2014. The disadvantage for the country of Curacao is estimated at about 5.5 million guilders.
 
This part of the investigation was finalized this spring and led to the summons for July 25th.
The investigation into the remaining facts is still ongoing.
 
The prosecution decision will be taken later
 
Regiezitting strafzaak tegen Tromp 25 juli 2017
 
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft de heer Emsley Tromp gedagvaard terzake van belastingfraude.
 
De eerste zitting op 25 juli aanstaande zal een regiezitting zijn waar de verdediging onderzoekswensen kan indienen en de rechter hier over een besluit neemt. Wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden hangt van dit mogelijke nadere onderzoek af.
 
Het onderzoek Saffier is begin 2016 gestart bij de Team Bestrijding Ondermijning (TBO, onderdeel van de RST) naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte. In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder bij de Centrale Bank en bij verdachte thuis. Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen.
 
Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5.5 miljoen gulden.
 
Dit gedeelte van het onderzoek is dit voorjaar afgerond en heeft geleid tot de dagvaarding voor 25 juli.
 
Het opsporingsonderzoek naar de overige feiten loopt nog door. Hier zal later een vervolgingsbeslissing over worden genomen.

Public Prosecutor Henk Jan Starrenburg tackle truancy issues in Statia schools

STATIA - Public Prosecutor for Saba, St. Eustatius and Bonaire Henk Jan Starrenburg on Thursday, February 15th, 2018, met with a group of parents and students, whom since the start of the year had missed too many hours of school, as a result of skipping classes.

Pechtold and Meijer election observers in St. Maarten

THE HAGUE--Chairman of the Permanent Committee for Kingdom Relations of the Second Chamber of the Dutch Parliament Alexander Pechtold and Senator Meta Meijer will be part of the international team of observers at Monday’s elections in St. Maarten.

Procureur-generaal Roger Bos over het OM Sint Maarten

In september vorig jaar mocht ik hier als PG van Sint Maarten de BES en Curaçao beginnen met mijn werkzaamheden, goed voorbereid dacht ik en vol energie ging ik aan de slag.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio