NWO-project UoC over Seksuele en Gender burgerschap

WILLEMSTAD - Op maandag 4 september jl. vond er op de UoC een informatieavond en brainstormsessie plaats met stakeholders in het kader van het NWO-project Cultural Practices of Citizenship under Conditions of Fragmented Sovereignty: Gendered and Sexual Citizenship in Curaçao and Bonaire.
 
In dit NWO-project is er een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. De studie richt zich op Curaçao en Bonaire en onderzoekt hoe vrouwen en seksuele minderheden vanuit een historisch perspectief en heden ten dage, een onderdeel van de samenleving vormen of worden buiten gesloten alsook hoe de grenzen van burgerschap hierdoor worden verlegd.
 
Het NWO-project wordt uitgevoerd door dr. Sruti Bala (Universiteit van Amsterdam), dr. Rose Mary Allen (Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez) en twee PhD-kandidaten Jacqueline Martis (Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez) en Wigbertson Julian Isenia (Universiteit van Amsterdam).
 
In het kader van het onderzoek zal er op 21 september om 19:30 uur een ‘Sexual Diversity Movie Night’ in Casa Moderna in Punda gehouden worden en zal er in november een lezing en workshop worden gehouden op Curaçao met prof. dr.
Gloria Wekker en dr. Sruti Bala.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving

WILLEMSTAD - De Raad voor de Rechtshandhaving(RvR) heeft haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017" gepresenteerd.

Jaarverslag 2017 Hof van Justitie aangeboden aan waarnemend Rijksvertegenwoordiger BES

KRALENDIJK - Op 12 juni 2018 heeft vicepresident mr. Mauritsz de Kort het Jaarverslag 2017 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangeboden aan de waarnemend Rijksvertegenwoordiger op de BES eilanden, de heer Jan Helmond.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving: meer verkeersdoden op Curacao

Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) in haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017": Het aantal verkeersdoden op Curaçao is de afgelopen jaren toegenomen en ligt de laatste drie jaren rond 20 slachtoffers per jaar.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio