Geen rechtszittingen tot nader order op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

Philipsburg / Oranjestad/ The Bottom – Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba hebben de afgelopen dagen veel moeten doorstaan door orkaan Irma. Er is grote schade op de eilanden en het zal even duren voordat het normale leven weer op gang komt.
 
Ook het Gerechtsgebouw, beter bekend als The Courthouse, in Philipsburg heeft schade opgelopen en het is nog onduidelijk wanneer het Hof aan de reparaties kan beginnen.
 
Voorlopig kan de griffie niet open en kunnen geen zittingen worden gehouden. Ook Sint Eustatius en Saba kunnen hierdoor niet bediend worden.
 
Door de ontstane situatie dreigen wettelijke termijnen niet te worden gehaald. Het Hof zal richting de advocatuur een bericht doen uitgaan over de beleidslijn die zal worden gevolgd in geval van termijnoverschrijdingen in in ieder geval civiele, straf en bestuurszaken.
 
Ook zal het Hof, zodra overleg mogelijk is met het Sint Maartense Openbaar Ministerie en de strafrechtadvocaten, bepalen op welke wijze de beoordeling van (de voortzetting van) het voorarrest van huidige gedetineerden vorm zal krijgen.
 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie leeft mee met de slachtoffers van orkaan Irma en houden een ieder op de eilanden in gedachten en in gebed. Het Hof hoopt dat Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba snel bovenop komen.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving

WILLEMSTAD - De Raad voor de Rechtshandhaving(RvR) heeft haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017" gepresenteerd.

Jaarverslag 2017 Hof van Justitie aangeboden aan waarnemend Rijksvertegenwoordiger BES

KRALENDIJK - Op 12 juni 2018 heeft vicepresident mr. Mauritsz de Kort het Jaarverslag 2017 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangeboden aan de waarnemend Rijksvertegenwoordiger op de BES eilanden, de heer Jan Helmond.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving: meer verkeersdoden op Curacao

Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) in haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017": Het aantal verkeersdoden op Curaçao is de afgelopen jaren toegenomen en ligt de laatste drie jaren rond 20 slachtoffers per jaar.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio