Rijksministerraad komt bijeen n.a.v. orkaan Irma

DEN HAAG - Vandaag is de Rijksministerraad bijeengekomen om te vergaderen over de actuele situatie op de Caribische eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius die zwaar zijn getroffen door orkaan Irma.
 
In de Rijksministerraad is gesproken over handhaving van de openbare orde en de noodhulpverlening aan de drie eilanden. Daarbij gaat het allereerst om de distributie van eerste levensbehoeften (water en voedsel) en noodvoorzieningen voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben, herstel van vitale infrastuur en gezondheidszorg (het voorkomen van uitbraak van infectieziekten en herstel van het ziekenhuis op Sint Maarten).
 
Ook is gesproken over wat nodig is in de komende periode om het openbare leven op de drie eilanden weer zo goed als het kan op gang te brengen. Nederlandse teams zijn naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius gezonden die samen met lokale autoriteiten en hulpverleners in kaart brengen wat hiervoor nodig is.
 
Nederland, Curaçao en Aruba doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om hulp te bieden. In de Rijksministerraad is vastgesteld en onderstreept dat de landen in het Koninkrijk elkaar hulp en bijstand verlenen, conform de bepaling in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook is dank uitgesproken aan militairen, agenten, hulpverleners en vrijwilligers uit de verschillende landen en delen van het Koninkrijk voor hun inzet.
 
In de Rijksministerraad zitten de Nederlandse ministers en de gevolmachtigde ministers van de andere autonome landen binnen het Koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Saba en Sint Eustatius hebben, evenals Bonaire, de status van openbaar lichaam binnen het land Nederland en vallen onder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Public Prosecutor Henk Jan Starrenburg tackle truancy issues in Statia schools

STATIA - Public Prosecutor for Saba, St. Eustatius and Bonaire Henk Jan Starrenburg on Thursday, February 15th, 2018, met with a group of parents and students, whom since the start of the year had missed too many hours of school, as a result of skipping classes.

Pechtold and Meijer election observers in St. Maarten

THE HAGUE--Chairman of the Permanent Committee for Kingdom Relations of the Second Chamber of the Dutch Parliament Alexander Pechtold and Senator Meta Meijer will be part of the international team of observers at Monday’s elections in St. Maarten.

Procureur-generaal Roger Bos over het OM Sint Maarten

In september vorig jaar mocht ik hier als PG van Sint Maarten de BES en Curaçao beginnen met mijn werkzaamheden, goed voorbereid dacht ik en vol energie ging ik aan de slag.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio