Rijksministerraad komt bijeen n.a.v. orkaan Irma

DEN HAAG - Vandaag is de Rijksministerraad bijeengekomen om te vergaderen over de actuele situatie op de Caribische eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius die zwaar zijn getroffen door orkaan Irma.
 
In de Rijksministerraad is gesproken over handhaving van de openbare orde en de noodhulpverlening aan de drie eilanden. Daarbij gaat het allereerst om de distributie van eerste levensbehoeften (water en voedsel) en noodvoorzieningen voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben, herstel van vitale infrastuur en gezondheidszorg (het voorkomen van uitbraak van infectieziekten en herstel van het ziekenhuis op Sint Maarten).
 
Ook is gesproken over wat nodig is in de komende periode om het openbare leven op de drie eilanden weer zo goed als het kan op gang te brengen. Nederlandse teams zijn naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius gezonden die samen met lokale autoriteiten en hulpverleners in kaart brengen wat hiervoor nodig is.
 
Nederland, Curaçao en Aruba doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om hulp te bieden. In de Rijksministerraad is vastgesteld en onderstreept dat de landen in het Koninkrijk elkaar hulp en bijstand verlenen, conform de bepaling in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook is dank uitgesproken aan militairen, agenten, hulpverleners en vrijwilligers uit de verschillende landen en delen van het Koninkrijk voor hun inzet.
 
In de Rijksministerraad zitten de Nederlandse ministers en de gevolmachtigde ministers van de andere autonome landen binnen het Koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Saba en Sint Eustatius hebben, evenals Bonaire, de status van openbaar lichaam binnen het land Nederland en vallen onder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

OM eist geen straf tegen agenten in zaak Mitch Henriquez

Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen de twee agenten die terechtstaan voor hun rol bij de dood van Mitch Henriquez. Ze zijn volgens het OM alleen schuldig aan mishandeling, omdat het geweld dat ze gebruikten buitenproportioneel was, zei een officier van justitie in het requisitoir.

VanEps Kunneman VanDoorne celebrates eightieth anniversary

WILLEMSTAD - To celebrate the 80th anniversary of VanEps Kunneman VanDoorne, the firm launched a new event concept on Friday 10 November called ‘RECHT&’ (literally: ‘LAW&’), an interactive knowledge café.

Online veiling vliegtuig CanadAir

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao gaat van start met de veiling een in beslag genomen vliegtuig CanadAir CL-600-2B16 met registratienummer N545SD.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio