Reces en ATV-dagen Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

WILLEMSTAD - In verband met de feestdagen hebben de vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie reces.
 
De vestigingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben reces van 18 december tot en met 5 januari. Vestiging Bonaire heeft reces van 22 december tot en met 5 januari.
 
Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande zittingen. De balies van de vestigingen zijn, behalve op de feestdagen en ATV-dagen, tijdens de normale kantooruren geopend.
 
ATV dagen
De vestigingen Bonaire, Curaçao en Sint Maarten zijn op 22 en 29 december gesloten in verband met Arbeidsverkotingsdagen (ATV-dagen). Op dinsdag 2 januari 2018 zijn alle vestigingen van het Hof gesloten.
 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wenst een ieder op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.

Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt.

UoC Symposium Future Proofing 2050

WILLEMSTAD - Afgelopen donderdag, 29 november 2018, hebben de derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Human Resource Management van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes (UoC), een symposium georganiseerd omtrent Future Proofing 2050.

Schorsing van Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Huurman wordt niet uitgesteld

WILLEMSTAD - Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Jan Huurman voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen.