Overleg RvC Insel Air en vakbond over positie directeur

WILLEMSTAD - Vakbond UGTK "CADMU" heeft op 2 januari 2018 overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen van Insel Air. In dat overleg zijn de zorgen over de toekomst van Insel Air besproken.
 
De vakbond heeft volgens de Raad van Commissarissen niet verzocht om het vertrek van de heer Filiatreault.
 
De Raad van Commissarissen heeft in dat overleg aangegeven in onderhandeling met de heer Filiatreault te zijn over de verlenging van zijn contract. In dit overleg heeft de vakbond aangegeven dat het niet de bedoeling is dat het management nu vertrekt. De vakbond heeft wel het belang van een duidelijke koers voor de toekomst van Insel Air benadrukt, en gevraagd of de medewerkers daarover tijdig informatie kunnen krijgen, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. De vakbond heeft verder benadrukt dat het van belang is dat er ook naar de medewerkers wordt geluisterd.
 
De Canadees Gilles Filiatreault trad op 1 februari 2017 aan als directeur van Insel Air met de bedoeling de prestaties van de maatschappij binnen korte tijd weer op peil te krijgen. Nu, bijna een jaar later, zijn de reacties op zijn functioneren verdeeld.
De Raad van Commissarissen van Insel Air bestaat uit Karel Frielink, Lars de Brabander en Henry van der Kwast. Mocht de RvC een nieuwe directeur voordragen, kan minister Steven Martina van Economische ontwikkeling hier in overleg met de regering, als grootste aandeelhouder van Insel Air, over beslissen.
Mededirecteur Andre Delger heeft zijn ontslag bij Insel Air ingediend en zal per 1 februari in dienst treden bij Kooyman B.V.
 
De vakbond vertegenwoordigt maar een deel van de werknemers van Insel Air. Anders dan wordt gesuggereerd in sommige media meldt de Raad van Commissarissen géén signalen te hebben ontvangen dat de meerderheid of een groot deel van het personeel te kennen heeft gegeven dat de heer Filiatreault zou moeten vertrekken. Ten slotte betreurt de Raad van Commissarissen het dat via de media onnodig onrust wordt gecreëerd.

Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt.

UoC Symposium Future Proofing 2050

WILLEMSTAD - Afgelopen donderdag, 29 november 2018, hebben de derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Human Resource Management van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes (UoC), een symposium georganiseerd omtrent Future Proofing 2050.

Schorsing van Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Huurman wordt niet uitgesteld

WILLEMSTAD - Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Jan Huurman voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen.