Overleg RvC Insel Air en vakbond over positie directeur

WILLEMSTAD - Vakbond UGTK "CADMU" heeft op 2 januari 2018 overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen van Insel Air. In dat overleg zijn de zorgen over de toekomst van Insel Air besproken.
 
De vakbond heeft volgens de Raad van Commissarissen niet verzocht om het vertrek van de heer Filiatreault.
 
De Raad van Commissarissen heeft in dat overleg aangegeven in onderhandeling met de heer Filiatreault te zijn over de verlenging van zijn contract. In dit overleg heeft de vakbond aangegeven dat het niet de bedoeling is dat het management nu vertrekt. De vakbond heeft wel het belang van een duidelijke koers voor de toekomst van Insel Air benadrukt, en gevraagd of de medewerkers daarover tijdig informatie kunnen krijgen, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. De vakbond heeft verder benadrukt dat het van belang is dat er ook naar de medewerkers wordt geluisterd.
 
De Canadees Gilles Filiatreault trad op 1 februari 2017 aan als directeur van Insel Air met de bedoeling de prestaties van de maatschappij binnen korte tijd weer op peil te krijgen. Nu, bijna een jaar later, zijn de reacties op zijn functioneren verdeeld.
De Raad van Commissarissen van Insel Air bestaat uit Karel Frielink, Lars de Brabander en Henry van der Kwast. Mocht de RvC een nieuwe directeur voordragen, kan minister Steven Martina van Economische ontwikkeling hier in overleg met de regering, als grootste aandeelhouder van Insel Air, over beslissen.
Mededirecteur Andre Delger heeft zijn ontslag bij Insel Air ingediend en zal per 1 februari in dienst treden bij Kooyman B.V.
 
De vakbond vertegenwoordigt maar een deel van de werknemers van Insel Air. Anders dan wordt gesuggereerd in sommige media meldt de Raad van Commissarissen géén signalen te hebben ontvangen dat de meerderheid of een groot deel van het personeel te kennen heeft gegeven dat de heer Filiatreault zou moeten vertrekken. Ten slotte betreurt de Raad van Commissarissen het dat via de media onnodig onrust wordt gecreëerd.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving

WILLEMSTAD - De Raad voor de Rechtshandhaving(RvR) heeft haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017" gepresenteerd.

Jaarverslag 2017 Hof van Justitie aangeboden aan waarnemend Rijksvertegenwoordiger BES

KRALENDIJK - Op 12 juni 2018 heeft vicepresident mr. Mauritsz de Kort het Jaarverslag 2017 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangeboden aan de waarnemend Rijksvertegenwoordiger op de BES eilanden, de heer Jan Helmond.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving: meer verkeersdoden op Curacao

Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) in haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017": Het aantal verkeersdoden op Curaçao is de afgelopen jaren toegenomen en ligt de laatste drie jaren rond 20 slachtoffers per jaar.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio